Archiv autora: admin

Zemřel starosta obce Zlončice Jiří Louček, jeden ze zakladatelů SLV

Za dobrým člověkem… Dnes jsme se rozloučili se starostou Zlončic, panem Jiřím Loučkem. Starostou, který se v doslovném významu tohoto slova staral o svou obec přes třicet let. Důvěru, kterou mu spoluobčané opakovaně dávali, bral jako osobní závazek. Proto i ohrožení Zlončic rozšířením sousedícího letiště bylo pro něho výzvou a od samého počátku stál v první řadě […]

Pokračovat ve čtení

EIA – rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozhodl zamítavě ve věci stížnosti obcí dotčených záměrem rozšíření letiště Vodochody podané v únoru roku 2018. Soud ve svém vyjádření nepovažuje obce za oprávněné stížnost podat a proto se nijak nezabýval jejich argumenty a celou věc uzavřel. Rozhodnutí soudu je konečné. Závazné stanovisko EIA k záměru rozšíření letiště […]

Pokračovat ve čtení

Ochranné hlukové pásmo

Rozsudek z 16. 2. 2017 7.11.2016 Úřad pro civilní letectví vyhlašuje veřejnou vyhláškou ochranné hlukové pásmo pro stávající letiště Praha/Vodochody. Jsou tomu více než 3 roky kdy jsme k tomuto návrhu podávali své námitky a připomínky a do dnešního dne nám nebylo odpovězeno. V září 2016 vydala své stanovisko k návrhu OHP Krajská hygienická stanice. […]

Pokračovat ve čtení

Plánovaný rozvoj Letiště Vodochody

Situace kolem rozšiřování letiště není a nebyla vlastně od samého počátku jednoduchá na pochopení. Ačkoli to delší dobu vypadalo, že se nic neděje a boj už asi skončil (ať už jakkoli), není tomu tak. Přesunul se spíše do právní roviny, které běžný občan ne-právník moc nerozumí. V posledních měsících bylo zase kolem záměru vybudovat veřejné […]

Pokračovat ve čtení

Investor žádá MŽP o potvrzení kladného stanoviska EIA podle nového zákona

V současné době má investor zažádáno na MŽP o potvrzení kladného stanoviska EIA podle nového zákona. To je příležitost pro obce, občany a spolky, aby znovu zaslaly na MŽP svá nevypořádaná stanoviska k EIA, jak byla podávána v průběhu a zejména ostudném závěru (veřejné projednání v Letňanech) předchozího řízení. MŽP je nebude moci při potvrzováni […]

Pokračovat ve čtení

EIA Letiště Vodochody

Po uplynutí termínu pro odvolací řízení k rozsudku Městského soudu v Praze, který vrací věc zpět ministrovi životního prostředí, může veřejnost v mediích sledovat PR aktivity Letiště Vodochody, sugerující, že vše, pokud jde o platnost EIA, je hotovo a teď jen hurá na stavbu! Media sice skromně, ale objektivně uvedla, že jak Ministerstvo životního prostředí, […]

Pokračovat ve čtení

Rozsudek Městského soudu v Praze ve věci EIA – letiště Vodochody

Ve dni symbolického data – 15.března t.r.byl konečně doručen rozsudek Městského soudu v Praze ve věci EIA – letiště Vodochody versus Ministerstvo životního prostředí všem účastníkům řízení. To znamená, kromě MŽP i obcím Dolany, Panenské Břežany a Zlončice, které se stihly do řízení, jako případně poškozené strany, přihlásit. Od relativně rychlého vynesení rozsudku (prosinec 2015) […]

Pokračovat ve čtení

O rozšíření letiště ve Vodochodech se diskutuje již deset let

Červenec 2005 – V tisku se objevily informace, že tehdy státem vlastněné Aero Vodochody plánuje na továrním aerodromu otevřít mezinárodní veřejné letiště.   14. března 2006 – Starostové 11 obcí v blízkosti Aera odmítli záměr přeměnit tovární přistávací plochu na letiště.   25. října 2006 – Vláda prodala Aero Vodochody včetně letiště firmě Oakfield z […]

Pokračovat ve čtení

Mimoúrovňová křižovatka MÚK D8

Krajský soud v Praze rozhodl o návrhu zrušení opatření obecné povahy – Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, schválených usnesením zastupitelstva Středočeského kraje dne 19.12.2011 pod č. 4 – 20/2011/ZK, v části textového i grafického, vymezení koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu D006 s označením „Koridor dálnice D8 doplnění MÚK Odolena Voda,, a to ke dni právní […]

Pokračovat ve čtení