EIA – rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozhodl zamítavě ve věci stížnosti obcí dotčených záměrem rozšíření letiště Vodochody podané v únoru roku 2018.

Soud ve svém vyjádření nepovažuje obce za oprávněné stížnost podat a proto se nijak nezabýval jejich argumenty a celou věc uzavřel. Rozhodnutí soudu je konečné.

Závazné stanovisko EIA k záměru rozšíření letiště Vodochody je tak platné.