O rozšíření letiště ve Vodochodech se diskutuje již deset let

Červenec 2005 – V tisku se objevily informace, že tehdy státem vlastněné Aero Vodochody plánuje na továrním aerodromu otevřít mezinárodní veřejné letiště.  

14. března 2006 – Starostové 11 obcí v blízkosti Aera odmítli záměr přeměnit tovární přistávací plochu na letiště.  

25. října 2006 – Vláda prodala Aero Vodochody včetně letiště firmě Oakfield z investiční skupiny Penta. Starostové okolních obcí opět vyjádřili své obavy z rozšíření letiště.  

13. ledna 2010 – Letiště představilo plány na rozšíření, kapacita by měla dosáhnout 3,5 milionu cestujících ročně (asi třetinu provozu na Ruzyni). Na plány reagovaly okolní obce řadou referend.  

9. listopadu 2010 – Letiště Vodochody předložilo ministerstvu životního prostředí (MŽP) novou dokumentaci k posouzení dopadů na životní prostředí (EIA). Projekt nepočítal s nočním provozem, změnily se koridory a firma slíbila napojení letiště na dálnici. Zástupci obcí plán odmítli s tím, že má i nadále závažné nedostatky.  

9. února 2011 – MŽP vrátilo Letišti Vodochody verzi k dopracování.  

7. září 2011 – Letiště v přepracované studii EIA nabídlo lidem v okolí kompenzace. Měl se zřídit speciální účet, na který by se poukazovaly peníze, jimiž by disponovaly obce.  

26. září 2011 – Starostové 15 obcí zapojených do iniciativy Stop Letišti Vodochody odmítli návrh na finanční kompenzace. Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/penta-uspela-rozsirovani-letiste-vodochody-muze-pokracovat-rozhodl-soud-1255510#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink  

10. října 2011 – Radní Středočeského kraje souhlasili s dostavbou letiště. Požadovali ale, aby zohlednilo připomínky obcí a minimalizovalo hluk. Později ale kraj svůj názor změnil a v létě 2013 začal s obcemi spolupracovat v boji proti rozšíření letiště.  

18. listopadu 2011 – MŽP oznámilo, že se k přepracované verzi studie EIA sešlo na 2000 připomínek. Ministerstvo si pro jejich zpracování nechalo vypracovat nezávislý oponentní posudek.  

16. května 2013 – Projekt rozšířeného letiště získal kladný posudek v procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Zástupci obcí oznámili, že pokud MŽP vydá svůj souhlas se stavbou, obrátí se na soud.  

29. října 2013 – MŽP souhlasilo se vznikem letiště. V rámci řízení EIA si ale vymínilo 124 podmínek. Iniciativa Stop Letišti Vodochody následně oznámila, že navrhne zrušení kladného stanoviska k EIA.  

3. dubna 2014 – Společnost Letiště Vodochody oznámila, že připravované rozšiřování vzdušného přístavu by mohlo začít na konci roku 2015, hotové by mělo být k letní sezóně roku 2017.  

28. dubna 2014 – MŽP začalo prověřovat, zda dřívější souhlasné stanovisko s EIA netrpí závažnými právními vadami.  

13. června 2014 – MŽP zrušilo kladný ekologický posudek.  

27. června 2014 – Letiště podalo vůči usnesení MŽP rozklad.  

19. září 2014 – Rozkladová komise doporučila ministru životního prostředí Richardu Brabcovi (ANO), aby potvrdil zrušení ekologického posudku na rozšíření Letiště Vodochody.  

29. října 2014 – MŽP potvrdilo zrušení ekologického posudku. Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/penta-uspela-rozsirovani-letiste-vodochody-muze-pokracovat-rozhodl-soud-1255510#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink  

29. října 2014 – MŽP potvrdilo zrušení ekologického posudku.  

19. prosince 2014 – Deník E15 uvedl, že Letiště Vodochody žaluje MŽP kvůli tomu, že zrušilo ekologický posudek k rozšíření letiště.  

19. ledna 2015 – Pražský městský soud se odmítl zabývat žalobou Letiště Vodochody na MŽP. Letiště následně koncem ledna podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS).  

7. května 2015 – NSS nařídil Městskému soudu v Praze, aby se zabýval žalobou Letiště Vodochody na postup MŽP.  

15. prosince 2015 – Pražský městský soud vrátil Letišti Vodochody kladný posudek vlivu na životní prostředí EIA. Příprava projektu rozšíření letiště tak bude zřejmě moci pokračovat. Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/penta-uspela-rozsirovani-letiste-vodochody-muze-pokracovat-rozhodl-soud-1255510#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink