Archiv pro rok: 2014

Mimoúrovňová křižovatka MÚK D8

Krajský soud v Praze rozhodl o návrhu zrušení opatření obecné povahy – Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, schválených usnesením zastupitelstva Středočeského kraje dne 19.12.2011 pod č. 4 – 20/2011/ZK, v části textového i grafického, vymezení koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu D006 s označením „Koridor dálnice D8 doplnění MÚK Odolena Voda,, a to ke dni právní […]

Pokračovat ve čtení

MŽP zrušilo souhlasné stanovisko EIA pro Letiště Vodochody

Praha, 13. června – Na základě četných podnětů od starostů, občanů, občanských iniciativ i odborníků přistoupilo před několika týdny Ministerstvo životního prostředí k analýze dříve vydaného souhlasného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (EIA) projektu rozšíření Letiště Vodochody. Tým Ministerstva životního prostředí pod vedením náměstkyně Bereniky Peštové zkoumal v posledních týdnech různé […]

Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva SLV – Zrušení souhlasného stanoviska EIA pro LV

Tisková zpráva Ministerstvo životního prostředí dnes zrušilo dříve vydané stanovisko EIA k záměru rozšíření letiště Vodochody. Stalo se tak po objektivním přezkoumání dokumentace vlivu záměru na životní prostředí a procesu jejího posuzování. Na pochybení v nich opakovaně upozorňovali starostové 13 okolních obcí zastupující téměř 30 000 jejich obyvatel. Zrušením stanoviska jim dalo ministerstvo za pravdu […]

Pokračovat ve čtení