Memorandum

Protože záměr akciové společnosti Penta Investments na vybudování veřejného mezinárodního
letiště ve Vodochodech i nadále trvá, rozhodli se představitelé obcí dotčených plánovanou výstavbou sdružit ve společném postupu proti těmto plánům. Ve čtvrtek 25. 6. 2009 bylo v Kralupech nad Vltavou ustaveno Sdružení proti letišti. Obce, na jejichž území žije téměř 30 tisíc občanů deklarují v podepsaném memorandu nesouhlas s plánovaným záměrem výstavby a společný a jednotný postup proti výstavbě nového letiště.
Chtějí využít všechny zákonné prostředky k tomu, aby realizaci rozšíření současného
firemního letiště Aera Vodochody zabránily a chtějí aktivně chránit životní prostředí a zdraví svých občanů před negativními vlivy plánovaného letiště.
Signatáři memoranda jsou tyto obce: Bašť, Dolany, Chvatěruby, Kozomín, Kralupy nad Vltavou, Líbeznice,
Máslovice, Měšice, Nelahozeves, Panenské Břežany, Postřižín, Úžice, Veltrusy a Zlončice.
Starostům se nelíbí, že nové veřejné mezinárodní letiště je umísťováno do hustě obydlené oblasti s přímými dopady. Dokumentace zpracovaná investorem letiště předpokládá 3,5 mil. odbavených cestujících za rok a 141 pohybů letadel v charakteristickém letovém dni. Občané budou v průběhu celého dne obtěžováni hlukem z přistávajících a vzlétajících letadel, dalšími emisemi z leteckého provozu a vystaveni riziku leteckých havárií.
Během prázdnin se starostové na pracovních schůzkách dohodli na několika společných aktivitách.
Jak se totiž ukázalo, obavy představitelů obcí z toho, že příprava projektu letiště intenzivně pokračuje se ukázaly jako oprávněné. Což potvrdil ve svém mailu ze dne 13. 8. starostům i ředitel letiště Martin Kačur. Uvádí, že pracují na doplnění dokumentace EIA v souladu se závěry zjišťovacího řízení a že společnost má za to, že se s připomínkami dokáže vypořádat a předloží doplněnou dokumentaci, která bude úspěšně projednána. Ředitel uvádí, že jako zástupce společnosti Letiště Vodochody a.s. připravuje rozvoj tohoto letiště v souladu se záměry vlastníka a tyto se zatím nezměnily, takže příprava rozvoje letiště Vodochody bude i nadále probíhat. Proto byl připraven v této věci společný postup obcí, se kterým budete průběžně seznamováni.
Připravili jsme petici Stop letišti Vodochody, která je určena parlamentu a vládě. S jejím podpisováním
začneme v nejbližších dnech. Petice bude dostupná na veřejných místech, zejména na obecních úřadech a bude ke stažení na stránkách obce. Vzhledem k blížícím se volbám budou na 17. 9. pozváni na veřejné shromáždění do Kralup nad Vltavou špičky politických stran kandidujících do parlamentu, aby svým budoucím voličům sdělily své postoje k záměru na rozšíření letiště.
Věříme, že ani vám není osud našeho regionu lhostejný a že najdete čas vyjádřit svůj postoj k plánovanému rozšíření letiště.

Memorandum str. č. 1Memorandum str. č. 2
Komentáře nejsou povoleny.