Archiv článků za Březen 2011

 

Otevřený dopis úřadu Středočeského kraje

Autor: Lenka Císlerová. Publikováno: 14.3.2011 v rubrice Kalendář akcí. | 1 komentář

Krajský úřad Středočeského kraje

Rada Středočeského kraje

Zborovská 81/11

15021 Praha 5

V Kralupech nad Vltavou 14. února 2011

Vážení členové Rady Středočeského kraje,

obracíme se na vás tímto otevřeným dopisem, abychom vás požádali o jasné vyjádření k záměru společnosti Penta rozšířit letiště ve Vodochodech. Volíme tuto cestu, abychom vás zároveň upozornili, že Ministerstvo životního prostředí už vrátilo předloženou dokumentaci EIA k dopracování. Reagovalo tak i na množství připomínek ze strany obcí, měst, občanských sdružení a občanů Středočeského kraje.

Pokládáme za velmi vážné selhání, že mezi těmito připomínkami chybělo stanovisko Středočeského kraje. Krajská samospráva tak byla jediným významným účastníkem procesu EIA, který se k záměru v zákonném termínu nevyjádřil. Klademe si samozřejmě otázku, proč Rada Středočeského kraje své stanovisko nevydala, když se při svých pravidelných jednáních vyjadřuje k množství mnohem méně závažných záměrů, jako jsou například supermarkety či skladové plochy.

Zaskočilo nás rovněž zdůvodnění, které poskytl České tiskové kanceláři náměstek hejtmana Miloš Patera. Podle agenturní zprávy měl uvést, že na objektivní projednání bylo málo času. Dovolujeme si v této souvislosti upozornit, že jednotliví občané, obce i města museli svá stanoviska připravit a odeslat ve stejném termínu 30 dní. Na rozdíl od kraje navíc nemají rozsáhlý odborný aparát, který na takovém stanovisku může pracovat. Pokud se nejednalo o nepřesný přepis vyjádření pana náměstka, bylo jeho zdůvodnění falešné a nedůstojné.

Mezi klíčové povinností vedení Středočeského kraje patří hájit zájmy občanů v daném území. Slýcháme často silná mediální vyjádření krajských představitelů o potřebnosti a závaznosti referend. V celkem 12 obcích a městech v blízkosti diskutovaného záměru referenda proběhla s jasným výsledkem NE Letišti Vodochody. Očekávali bychom tedy, že se Středočeský kraj za takto vyjádřenou vůli občanů postaví a udělá všechno, aby nežádoucímu záměru zabránil. Místo toho jsme se však dočkali alibistického kroku, který vyhodnocujeme jako porušení závazku vůči občanům. Pasivní přístup kraje byl ve výsledku pravým opakem postoje vyjádřeného v referendech. Nevydání stanoviska totiž není ničím jiným, než skrytým vyslovením souhlasu s dokumentací, která prokazatelně nebyla kvalitní a obsahovala celou řadu vážných rizik pro životní prostředí ve významné části Středočeského kraje.

Jsme přesvědčeni, že takový postoj je v příkrém rozporu se závazkem, který jste vyslovili před dvěma lety ve svém volebním programu. V kapitole s názvem „Životní prostředí na prvním místě“ stojí například:

Při posuzování projektů, které ovlivní životní prostředí, hodláme trvat na důsledném a úplném vyčíslení všech nákladů, a to včetně nákladů na udržení životního prostředí, prevenci případných havárií, vybudování odpadového hospodářství nebo nákladů na likvidaci důsledků těchto činností.

Velkým problémem, který trápí mnoho obyvatel nejen našeho kraje, je hluk. Zasadíme se o prosazení protihlukových opatření.

Zamezíme realizaci projektů přinášejících riziko hluku.

Budeme trvat na předkládání a realizaci takových variant, které budou nejvýhodnější z ekologických, nikoli ekonomických hledisek.

Po přečtení těchto slov si Vaše mlčení k dokumentaci EIA pro záměr rozšířit letiště Vodochody nedovedeme vysvětlit.

Dovolujeme si vás tedy požádat o dodatečné sdělení stanoviska Rady Středočeského kraje k tomuto záměru a zároveň si dovolujeme upozornit, že patrně v horizontu několika měsíců společnost Penta předloží doplněnou a upravenou dokumentaci EIA. Příslušné orgány budou mít znovu 30 dnů na vyjádření. Důrazně si vás dovolujeme požádat, abyste v tomto případě dostáli svým povinnostem vůči občanům kraje a v zákonném termínu se k dokumentaci vyjádřili.

S pozdravem

Za Iniciativu Stop letišti Vodochody

Petr Holeček                                                                   Ing. Vladimíra Sýkorová                                 Mgr. Martin Kupka

starosta města Kralupy nad Vltavou               starostka obce Máslovice                           starosta obce Líbeznice

Odpověď na dopis zaslaná dne 14. března 2011 Úřadem Středočeského kraje

zde:


Celý článek