Archiv článků za Červen 2010

 

Lufthansa opět na letišti Vodochody a k tomu navazující korenspondence

Autor: Lenka Císlerová. Publikováno: 21.6.2010 v rubrice Kalendář akcí. | 1 komentář

V sobotu a v neděli (3.- 4.7.2010) na letišti Vodochody opět probíhal přeškolovací výcvik pilotů společnosti Lufthansa.

Výcvik byl plánován v sobotu od 11:00, ukončení výcviku předpokládali v neděli do 17:00.Plánovali provedení přibližně 90 okruhů letadlem typu Airbus A319.

S připravovaným provozem byla zároveň obeznámena i Krajská hygienická stanice, která měla v neděli pokračovat v započatém měření hlukové zátěže kolem letiště Vodochody. Své měření hluku z letadel měla u akreditované společnosti objednané i iniciativa Stopletištivodochody.

Společnost Lufthansa změnila plány a bez předchozího upozornění přerušila sobotní lety se závěrem, že dále létat nebudou.  Po hodinové přestávce lety Lufthansy opět začali a tentokrát startovali opačným směrem.

V neděli se plánované výcviky pilotů bez předchozího oznámení neuskutečnili. Krajská hygienická stanice tak v pokračování měření hluku ani nezačala.

Otázku proč se Letiště Vodochody zachovalo takto a sobotní lety, které ukončili z důvodu technické závady po hodině opět obnovili – položil starosta Panenských Břežan Libor Holík spoluvlastníkovi společnosti Penta Investments.

Korenspondence níže:

7. července 2010 , 13:17 – Libor Holík – starosta obce Panenské Břežany píše vlastníkovi společnosti Penta Investments:

Vážený pane Dospivo,

Minulý týden letiště Vodochody na svých webových stránkách oznámilo, že 3.7.2010 a 4.7.2010  bude Lufthansa opět provádět přeškolení svých pilotů na Airbusu A 319.

Na základě tohoto oznámení si iniciativa SLV objednala autorizovanou firmu na měření hluku na den 3.7.2010, a to v obci Panenské Břežany, Zlončice a Chvatěruby. Celou sobotu přibližně do 15,00 hodin tyto cvičné lety skutečně probíhaly, a potom nastala delší pauza v létání.  Proto firma, která prováděla měření, kontaktovala věž na LV a pracovník na věži odpověděl, že dnes, tzn. v sobotu již létat nebudou.

Firma zrušila a sbalila měřící místa a odjela. Hodinu poté Lufthansa opět začala létat a to starty na Panenské Břežany. Dovoluji si Vás upozornit, že touto lživou a nepravdivou informací Vašich zaměstnanců, jsme nemohli uskutečnit komplexní měření hluku a jelikož náklady za sobotní měření , které platili obce ze svých rozpočtů, činí 60 tis. Kč , žádáme Vás tímto o náhradu této částky.  Vaše mediální pověst firmy, jak sám víte není kladná, a tímto Vaším jednáním jste si ji určitě nevylepšili.

Následně druhý den, tzn. v neděli KHS  v součinnosti se Státním zdravotním ústavem  instalovala své měřící přístroje na dvou měřících místech, a to v obci Panenské  Břežany a v Dolanech. Začátek měření začal v 10, 00 hodin,  když do 13, 00 hodiny provedla Lufthansa pouze 1 start, tak Krajská hygienička Dr. Polanská telefonicky učinila dotaz na letiště Vodochody proč Vámi oznámené nedělní lety nenastaly. Zaměstnanci věže odpověděli, že nedělní lety byly zrušeny a létat nebudou. Vašim nezodpovědným jednáním jste způsobili další finanční škodu a to všem daňovým poplatníkům, jelikož nedělní měření bylo financováno ze státního rozpočtu.

Většina letů a to řízených z Vašeho letiště jsou prováděna nad obydlenými oblastmi a sliby pana ředitele Kačura , že piloti jsou žádáni, aby se vyhýbali obydleným oblastem, nejsou dodržovány. Váš bezohledný záměr rozvoje letiště Vodochody je skrýván za druhotné sliby veřejnosti , že letenky budou lacinější a druhé letiště u Prahy je potřeba. Sám jistě víte, že potřeba není a uskutečnit Váš záměr v době povolební bude zkrátka nemožný. Proto Vás ještě jednou žádám, abyste ustoupili od záměru a 16 obcí a 9 občanských sdružení nebylo dále nuceno investovat miliony korun  na zastavení rozvoje letiště Vodochody.

S pozdravem

Libor Holík

Starosta obce Panenské Břežany

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

7. července 2010 19:54 – Na dotaz odpovídá tiskový mluvčí společnosti Penta Investments:

Vážený pane starosto,

dovolte mi zareagovat na Váš mail adresovaný panu Dospivovi.

Výcvik pilotů společnosti Lufthansa byl původně plánován jako dvoudenní na 3.7. a 4.7.2010. V sobotu 3.7. se vyskytly technické problémy, a proto se společnost Lufthansa rozhodla výcvik zkrátit ze dvou na jeden den. Toto rozhodnutí přijala společnost odpoledne mezi 15. a 16. hodinou, o čemž informovala leteckého dispečera LKVO. Po následné poradě však ještě požádala o provedení několika cvičných okruhů zhruba do 18. hodiny. V neděli 4.7. již výcvik neprobíhal; jeden let, o kterém se zmiňujete ve svém emailu, nebyl výcvikový, ale jednalo se o odlet posádky Lufthansy zpět do Německa. O ukončení výcviku v sobotu večer jsme informovali i kontaktní osobu (p.Michala) ze Státního zdravotního ústavu, který měl provádět měření. Bohužel pravděpodobně nedošlo k internímu předání informace paní Dr. Polanské.

Důrazně se ohrazujeme vůči Vašemu obvinění ze šíření lživých informací. Společnost Lufthansa je náš klient a jako klient má právo změnit harmonogram svého výcviku, což LKVO plně respektuje. Investovat miliony korun v boji proti letišti Vodochody je Vaším svobodným rozhodnutím, na které máte právo a je na občanech přislušných obcí, jak posoudí hospodárnost a opodstatněnost takovéto investice. Dovoluji si ještě upozornit, že realizace záměru rozvoje letiště Vodochody se řídí zákonem stanovenými pravidly a ne povolební situací, jak se snažíte naznačit. I proto připravujeme a plánujeme předložit dopracovanou studii EIA, která bude mít ambici prokázat, že projekt rozvoje letiště Vodochody je v souladu se zákony ČR. Předpokládáme, že obdobně, tzn. v souladu s platnými českými zákony se budou chovat všichni účastníci stavebně-správního procesu schvalování našeho projektu.

S pozdravem

Martin Danko

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

8. července 2010, 11:02 – Odpovídá Libor Holík – starosta obce Panenské Břežany:

Vážený pane Danko,

Děkuji za odpověď za můj e-mail.

Bohužel Vaše odpověď je mi stále nejasná, protože nemohu pochopit, jak společnost Lufthansa mohla po 16 hodině pokračovat ve cvičných letech, když jak sám píšete nastaly technické problémy. Jelikož jste mi neodpověděl, jaké technické problémy nastaly, náš region může lehce nabít přesvědčení, že povolujete lety s nespecifikovanými technickými problémy.

O zrušení nedělních letů jste údajně informovali kontaktní osobu pana Michala ze Státního zdravotního ústavu , panu Michalovi jste zaslali sms zprávu , ale kontaktní osoba byla na dovolené v zahraničí. KHS objednává u Státního zdravotního ústavu měření a určuje datum a místo měření. Proto nechápu proč jste nekontaktovali přímo Dr. Polanskou z KHS , která celé měření objednává a řídí.

Mimo jiné se dopouštíte další nepravdy, protože KHS a Státní zdravotní ústav dle jejich prohlášení toto měření utajili vůči Vám a tím pádem jste o něm nevěděli a nemohli jste informovat, že nebudete v neděli létat. Jestli se tak stalo, došlo k dalšímu porušení zákona a někdo z výše uvedených institucí nebo z Vaší firmy Penta má tak dokonalé styky, že se dozví o plánovaném utajovaném nedělním měření. Samozřejmě, že tato informace mohla uniknout i od KHS  nebo Státního zdravotního ústavu . Je to na pováženou a budu žádat vyšetření úniku této informace všechny orgány výše uvedené a případně i Policii ČR. Samozřejmě budu informovat i média, která dokážou rozkrýt toto protizákonné jednání ať se jej dopustil kdokoliv.

S pozdravem

Libor Holík, starosta obce Panenské Břežany

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

14. června 2010, 14:15 – Odpovídá tiskový mluvčí společnosti Penta Investments:

Vážený pane starosto,

mohu Vás i celý region uklidnit, protože výcvik společnosti Lufthansa dne 3.7.2010 probíhal v souladu s pravidly létání platnými v ČR a  dle schváleného Operations manual Lufthansy.

KHS a Státní zdravotní ústav již v květnu, před začátkem kontrolních měření (nevíme jak dlouho budou tyto měření probíhat),  informovali LKVO, že budou mít zájem dostávat od LKVO v předstihu informace o plánovaném zvýšeném leteckém provozu na letišti tak, aby mohli přizpůsobit plánovaná měření. LKVO proto obě instituce informuje o akcích na letišti, které jsou spojené se zvýšeným leteckým provozem. LKVO rovněž informovalo KHS a Státní zdravotní ústav o celoevropském sletu letounů Cirrus, který se konal 21.-24.května 2010 i o výcviku A319 ČSA dne 22.května 2010. Nemáme informaci kde probíhá měření a ani jakým způsobem, jednoduše informujeme o provozu, jelikož ten je v případě LKVO velmi nerovnoměrný.

Jestli za těmito kroky vidíte nějakou protizákonní činnost, prosím konejte jak sám uznáte za vhodné.

S pozdravem

Martin Danko

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Celý článek