Archiv článků za Leden 2010

 

Dopis předsedovi PS PČR Miroslavu Vlčkovi

Autor: Lenka Císlerová. Publikováno: 28.1.2010 v rubrice Komunikace. | komentáře 2

Dne 28. ledna 2010 proběhlo jednání s předsedou Poslanecké sněmovny Miroslavem Vlčkem, na kterém mu zástupci 14ti obcí a 9ti Občanských sdružení předali dopis.

Obsah dopisu popisuje zájem starostů zabránit rozšíření letiště Vodochody na mezinárodní letiště, dopady na trvalé poškození úrovně kvality života a životního prostředí. A především, iniciativa Stop letiště Vodochody vyzývá Miroslava Vlčka  k vytvoření vyšetřovací komise, aby vyšetřila a zveřejnila zdroje některých podpůrných informací. Zároveň žádá o poskytnutí nahlédnutí do kupní smlouvy mezi ČR a společností Penta Investments.

video záznam z jednání s Miroslavem Vlčkem, předsedou PS PČR

Ing. Mgr. Petr Hantych o setkání s předsedou Miroslavem Vlčkem

Minulý týden jsem měl možnost zúčastnit se schůzky s předsedou poslanecké sněmovny a 14 starostů obcí bojujících proti Vodochodskému letišti, které chce postavit společnost Penta Praha. Schůzka se konala na základě iniciativy výše zmíněného sdružení obcí, jejichž život má být výrazně narušen zamýšlenou výstavbou obrovkého mezinárodního letiště ve Vodochodech. Za Kralupy vedl schůzku místostarosta Libor Lesák, který se pravidelně střídá ve vedení této iniciativy s naším starostou Petrem Holečkem. Myslím, že průběh jednání může být zajímavý i pro čtenáře těchto webových stránek.

Libor Lesák hned na úvod seznámil předsedu Vlčka s necitlivostí záměru vybudovat nové letiště. Mnohé obce budou totiž od letiště vzdáleny jen několik set metrů a přímo ve směru vzletové dráhy leží i město Kralupy, kde má být v důsledku překročených hlukových norem ohroženo více jak 5 tisíc obyvatel. Místostarosta též připomněl, že v Kralupech nejsme žádní ekologičtí fanatici a léta se sžíváme s chemickým průmyslem, ale o další ekologickou zátěž jednoduše nestojíme.

Velmi radikálně pak vystoupil pan starosta Holík, který upozornil na fakt, že kolem letiště se dějí podivné věci. Ačkoliv první studie k záměru výstavby jasně ukázala, že projekt nemůže být kvůli nebezpečí vážného poškození zdraví několika stovek občanů v nejbližších obcích schválen, společnost Penta Praha se těší podpoře mnoha politiků. Penta Praha se dokonce účastní schůzek v parlamentní komisi, kam byli naši zástupci pozváni až dodatečně. Starosta Holík proto požádal o zřízení parlamentní vyšetřovací komise.

Následně zmínil starosta Chvatěrub pan Derfl, že letadla mají létat těsně kolem chemických provozů a jednoho z největších skladišť chemických surovin v zemi. Letová dráha se navíc kříží s pravidelnými cestami statisíců havranů, kteří mají po staletí své zimoviště v nedalekém Veltruském parku. Není přitom kolize s ptáky nejčastější příčinou leteckých havárií? Osobnně jsem se od některých expertů doslechl, že v případě pádu letadla na chemické zásobníky zmizí podle nich nejen Kralupy a přilehlé obce, ale i celý sever Prahy.

Na závěr vystoupili i členové několika občanských sdružení, bojujících proti závažnému snížení kvality života a znehodnocení ceny nemovitostí, které by nás čekalo. Starosta Postřižína pan Bubeníček to vyjádřil slovy, že pro občany to bude znamenat „zabarikádovat se v zimě v létě v jejich domech a nevycházet ven“.

Zeptal jsem se na závěr předsedy Vlčka, jak nám konkrétně pomůže. Mimo jiné přislíbil, že na další plánovanou akci proti záměru letiště přijede do Kralup za námi.

Myslím, že proti oné tisícovce letadel týdně těsně nad našimi hlavami se nyní zvedl takový odpor, že pokud vytrváme, musíme zvítězit. Samozřejmě, čím více lidí se aktivně zapojí, tím je šance na úspěch vyšší. Více na stopletistivodochody.cz.


Celý článek

Místní referenda

Autor: Lenka Císlerová. Publikováno: 20.1.2010 v rubrice Kalendář akcí,Referenda. | 1 komentář

Místní referendum — nová pravidla pro jeho platnost a závaznost

Datum: 9. 1. 2009, zdroj: OF 5/2008, rubrika: Ostatní

Občané se mohou na správě své obce podílet nejrůznějšími způsoby. Jedna z nejvýznamnějších forem podílu na správě věci veřejných spočívá — vedle voleb členů zastupitelstva obce — v hlasování občanů obce v místním referendu.

Nová pravidla

Novela č. 169/2008 Sb. proto na základě předchozích zkušeností s výsledky místních referend snížila kvórum pro platnost rozhodnutí v místním referendu z 50 % na 35 % všech osob oprávněných hlasovat v místním referendu. To sice je na jedné straně méně přísným požadavkem pro dosažení platnosti rozhodnutí v místním referendu, na druhé straně však i nadále zůstává poměrně vysoké, aby byla zachována dostatečná reprezentativnost místního referenda. Novela však zároveň změnila ustanovení o počtu hlasů potřebném pro to, aby rozhodnutí v místním referendu bylo závazné. Po účinnosti novely (po 1. červenci 2008) je rozhodnutí přijaté v místním referendu závazné, jestliže pro něj bude hlasovat nadpoloviční většina hlasujících, která však bude zároveň představovat alespoň 25 % všech osob oprávněných hlasovat v místním referendu. Uvedená podmínka (25 % všech osob), která je po novele rozhodná pro dosažení závazného rozhodnutí v místním referendu, má přispět k zachování legitimity rozhodnutí přijatého v místním referendu.

výsledky dosud proběhlých referend

K rozhodnutí v místním referendu byly navrženy tyto otázky:

  1. Souhlasíte s tím, aby obec ……. činila všechny dostupné právní kroky, které zabrání záměru rozšíření letiště Vodochody na veřejné mezinárodní letiště.
  2. Souhlasíte s rozšířením letiště Vodochody na veřejné mezinárodní letiště?

Výsledky jednotlivých otázek jsou zveřejněny zprůměrované a zaokrouhlené do jednoho výsledku.

12. února 2010 – obec Chvatěruby Při účasti 54% občanů, hlasovalo PROTI ROZŠÍŘENÍ LETIŠTĚ VODOCHODY 95% občanů

12. února 2010 –  obec Zlončice – Při účasti 69% občanů, hlasovalo PROTI ROZŠÍŘENÍ LETIŠTĚ VODOCHODY 99% občanů

19. března 2010 – obec Panenské Břežany – Při účasti 72% občanů, hlasovalo PROTI ROZŠÍŘENÍ LETIŠTĚ VODOCHODY 95% občanů

24. března 2010 – obec Bášť Při účasti 60% občanů, hlasovalo PROTI ROZŠÍŘENÍ LETIŠTĚ VODOCHODY 96% občanů

26. března 2010 – obec MáslovicePři účasti 60% občanů, hlasovalo PROTI ROZŠÍŘENÍ LETIŠTĚ VODOCHODY 87% občanů

16. dubna 2010 –obec Dolany – Při účasti 73% občanů, hlasovalo PROTI ROZŠÍŘENÍ LETIŠTĚ VODOCHODY 96% občanů

17. dubna 2010 – obec Odolená Voda – Při účasti 26% občanů, hlasovalo PROTI ROZŠÍŘENÍ LETIŠTĚ VODOCHODY 62% občanů

23. dubna 2010 – obec Postřižín – Při účasti 51% občanů, hlasovalo PROTI ROZŠÍŘENÍ LETIŠTĚ VODOCHODY 89% občanů

27. –  28. května 2010 –  obec LÍBEZNICE – Při účasti 54,6% občanů, hlasovalo PROTI ROZŠÍŘENÍ LETIŠTĚ VODOCHODY 82% občanů

27. –  28. května 2010 –  obec MĚŠICE – Při účasti 65,98% občanů, hlasovalo PROTI ROZŠÍŘENÍ LETIŠTĚ VODOCHODY 94% občanů

27. –  28. května 2010 – obec MRATÍN –ři účasti 64,02% občanů, hlasovalo PROTI ROZŠÍŘENÍ LETIŠTĚ VODOCHODY92,5% občanů

7. září 2010 – obec Klecany – Při účasti 38,77% občanů, hlasovalo PROTI ROZŠÍŘENÍ LETIŠTĚ VODOCHODY 78% občanů
Celý článek

Chystá se schůze parlamentního podvýboru na Letišti Vodochody

Autor: Lenka Císlerová. Publikováno: 5.1.2010 v rubrice Zprávy sdružení. | Bez komentářů

V dopise ze dne 4. ledna 2010 informoval generální ředitel Letiště Vodochody a.s. starostu města Kralupy nad Vltavou Petra Holečka o plánované schůzce. Dne 15. ledna, proběhne od 9,30 hod pod patronací Letiště Vodochody a.s. 25. schůze podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku. Podvýbor je součástí Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Schůze se bude konat v areálu Letiště Vodochody a.s. a pozváni jsou zástupci Svazku obcí Dolní Povltaví a mimo jiné i starostové vystupující proti výstavbě a rozšíření Letiště Vodochody.

Celý článek

Starostové informují

Autor: Lenka Císlerová. Publikováno: 2.1.2010 v rubrice Zprávy sdružení. | Bez komentářů


V listopadu i v prosinci pokračovaly akce namířené proti výstavbě mezinárodního letiště ve Vodochodech, proti kterému se vyslovilo zastupitelstvo třinácti obcí v okolí.

Některé z těchto vesnic vážně uvažují o vyhlášení referenda a některé obce již stanovili pevný termín konání. Starostové i mnozí občané jsou přesvědčeni o negativních dopadech plánované výstavby letiště na okolí v okruhu několika kilometrů. Proto poslali otevřený dopis generálnímu řediteli letiště, ve kterém ho žádají o zaslání odpovědí k nové ekologické analýze, kterou společnost, která chce letiště postavit, zpracovává. Uskutečnila se také schůzka starostů a zástupců občanských sdružení. Důvodem bylo informovat občany o aktuální situace a navázat s nimi užší vztahy.

Petr Holeček, starosta města Kralupy nad Vltavou informoval o iniciativě obcí všechny krajské zastupitele veřejným vystoupením na schůzi Středočeského zastupitelstva a předáním Memoranda obcí a petičního archu do rukou hejtmana MUDr. Ratha. O stejné věci hovořili i s náměstkem hejtmana pro ekologii Ing. Peterou, který přislíbil, že celou záležitost s letištěm otevře na Radě Středočeského kraje.

Nyní starostové usilují o přijetí u nového ministra pro životní prostředí.

Vážení spoluobčané!

Zástupci okolních obcí nadále považují realizaci mezinárodního letiště ve Vodochodech za velkou ekologickou hrozbu i za ohrožení našeho životního standardu, bezpečí a zdraví.

Věříme, že nás v našich aktivitách podpoříte, případně se jich i aktivně zúčastníte.

Celý článek