Místní referenda

Místní referendum — nová pravidla pro jeho platnost a závaznost

Datum: 9. 1. 2009, zdroj: OF 5/2008, rubrika: Ostatní

Občané se mohou na správě své obce podílet nejrůznějšími způsoby. Jedna z nejvýznamnějších forem podílu na správě věci veřejných spočívá — vedle voleb členů zastupitelstva obce — v hlasování občanů obce v místním referendu.

Nová pravidla

Novela č. 169/2008 Sb. proto na základě předchozích zkušeností s výsledky místních referend snížila kvórum pro platnost rozhodnutí v místním referendu z 50 % na 35 % všech osob oprávněných hlasovat v místním referendu. To sice je na jedné straně méně přísným požadavkem pro dosažení platnosti rozhodnutí v místním referendu, na druhé straně však i nadále zůstává poměrně vysoké, aby byla zachována dostatečná reprezentativnost místního referenda. Novela však zároveň změnila ustanovení o počtu hlasů potřebném pro to, aby rozhodnutí v místním referendu bylo závazné. Po účinnosti novely (po 1. červenci 2008) je rozhodnutí přijaté v místním referendu závazné, jestliže pro něj bude hlasovat nadpoloviční většina hlasujících, která však bude zároveň představovat alespoň 25 % všech osob oprávněných hlasovat v místním referendu. Uvedená podmínka (25 % všech osob), která je po novele rozhodná pro dosažení závazného rozhodnutí v místním referendu, má přispět k zachování legitimity rozhodnutí přijatého v místním referendu.

výsledky dosud proběhlých referend

K rozhodnutí v místním referendu byly navrženy tyto otázky:

  1. Souhlasíte s tím, aby obec ……. činila všechny dostupné právní kroky, které zabrání záměru rozšíření letiště Vodochody na veřejné mezinárodní letiště.
  2. Souhlasíte s rozšířením letiště Vodochody na veřejné mezinárodní letiště?

Výsledky jednotlivých otázek jsou zveřejněny zprůměrované a zaokrouhlené do jednoho výsledku.

12. února 2010 – obec Chvatěruby Při účasti 54% občanů, hlasovalo PROTI ROZŠÍŘENÍ LETIŠTĚ VODOCHODY 95% občanů

12. února 2010 –  obec Zlončice – Při účasti 69% občanů, hlasovalo PROTI ROZŠÍŘENÍ LETIŠTĚ VODOCHODY 99% občanů

19. března 2010 – obec Panenské Břežany – Při účasti 72% občanů, hlasovalo PROTI ROZŠÍŘENÍ LETIŠTĚ VODOCHODY 95% občanů

24. března 2010 – obec Bášť Při účasti 60% občanů, hlasovalo PROTI ROZŠÍŘENÍ LETIŠTĚ VODOCHODY 96% občanů

26. března 2010 – obec MáslovicePři účasti 60% občanů, hlasovalo PROTI ROZŠÍŘENÍ LETIŠTĚ VODOCHODY 87% občanů

16. dubna 2010 –obec Dolany – Při účasti 73% občanů, hlasovalo PROTI ROZŠÍŘENÍ LETIŠTĚ VODOCHODY 96% občanů

17. dubna 2010 – obec Odolená Voda – Při účasti 26% občanů, hlasovalo PROTI ROZŠÍŘENÍ LETIŠTĚ VODOCHODY 62% občanů

23. dubna 2010 – obec Postřižín – Při účasti 51% občanů, hlasovalo PROTI ROZŠÍŘENÍ LETIŠTĚ VODOCHODY 89% občanů

27. –  28. května 2010 –  obec LÍBEZNICE – Při účasti 54,6% občanů, hlasovalo PROTI ROZŠÍŘENÍ LETIŠTĚ VODOCHODY 82% občanů

27. –  28. května 2010 –  obec MĚŠICE – Při účasti 65,98% občanů, hlasovalo PROTI ROZŠÍŘENÍ LETIŠTĚ VODOCHODY 94% občanů

27. –  28. května 2010 – obec MRATÍN –ři účasti 64,02% občanů, hlasovalo PROTI ROZŠÍŘENÍ LETIŠTĚ VODOCHODY92,5% občanů

7. září 2010 – obec Klecany – Při účasti 38,77% občanů, hlasovalo PROTI ROZŠÍŘENÍ LETIŠTĚ VODOCHODY 78% občanů


Přidejte váš komentář

Počet komentářů: 1

|
  • Holík Libor napsal:

    Referendum v obci Panenské Břežany se bude konat v pátek 19. března 2010 od 12:00 do 22:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu na adrese Hlavní 17. Panenské Břežany 250 70
    Referendum bude prezentovat přání občanů ohledně rozvoje letiště Vodochody.
    Holík Libor starosta obce Panenské Břežany

|

Článek byl publikován 20.Leden.2010 v 20.11 v kategorii Kalendář akcí, Referenda.
Komentáře k tomuto článku můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu.
Můžete přidat komentář.