OCHRANNÉ HLUKOVÉ PÁSMO

 

sdělení o zrušení OHP

 

Rozsudek z 16. 2. 2017

 

7.11.2016

Úřad pro civilní letectví vyhlašuje veřejnou vyhláškou ochranné hlukové pásmo pro stávající letiště Praha/Vodochody. Jsou tomu více než 3 roky kdy jsme k tomuto návrhu podávali své námitky a připomínky a do dnešního dne nám nebylo odpovězeno. V září 2016 vydala své stanovisko k návrhu OHP Krajská hygienická stanice. Obci toto nebylo zasláno ani na vědomí. 

Všechny obce zapojené v Iniciativě Stop Letišti Vodochody nyní intenzivně pracují, a připravují příslušné protipodání.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – OCHRANNÉ HLUKOVÉ PÁSMO LETIŠTĚ PRAHA/VODOCHODY

Příloha 1

Příloha 2a

Příloha 2b 

Příloha 2c

Zřízením OHP výrazně klesne hodnota nemovitostí ve celé obci, nejen uvnitř pásma! Ochrana vlastnictví je nám přiznána m.j i v Listině základních práv a svobod!

Dle zákona o ochraně veřejného zdraví není povinnost takovéto pásmo vyhlašovat, jelikož letiště Praha/Vodochody nedosahuje počtu 50 tis. startů a přistání za rok!

Vyznačení plochy OHP nevychází z žádného exaktního měření!

Ve vyznačeném OHP chybí zohlednění hluku způsobeného provozem dálnice D8!

OHP je v přímém rozporu s platnými Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje!

 

Dokud nebude OHP zapracováno do ZÚR Středočeského kraje a nebude účinné – nemají obce povinnost měnit své územní plány!!!Přidejte váš komentář

Článek byl publikován 22.Duben.2017 v 1.18 v kategorii Kalendář akcí.
Komentáře k tomuto článku můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu.
Můžete přidat komentář.