Něco k EIA

Ministerstvo vrací dokumentaci k letišti Vodochody k doplnění

Města a obce zveřejňují v těchto dnech na svých úředních deskách oznámení Ministerstva životního prostředí, které se rozhodlo vrátit k doplnění dokumentaci EIA pro záměr rozšíření letiště Vodochody. Oficiální dokument obsahuje celkem 39 požadavků na doplnění. Proces posuzování vlivu záměru na životní prostředí se tak podle odborníků prodlužuje nejméně o tři měsíce.

„Pro nás je to velmi dobrá zpráva. Ministerstvo zhodnotilo naše připomínky a dalo jim z velké části za pravdu. Ukázalo se, že trávit hodiny času podrobným studiem dokumentace nebyla zbytečná práce,“ komentuje rozhodnutí Ministerstva životního prostředí starosta Kralup nad Vltavou Petr Holeček.

Do 11. prosince 2010 obdrželo Ministerstvo životního prostředí více než 1500 připomínek od občanů, občanských sdružení, obcí, měst a dalších institucí. „Pro ředitele letiště Vodochody to musí být těžká rána. Ministerstvo potvrdilo naše výhrady. Penta bude muset zpracovat nové studie dopadů na zdraví obyvatel, doložit celou řadu tvrzení a také garantovat celkový počet 35 000 pohybů letadel ročně s tím, že v noci letadla přistávat opravdu nebudou. Od začátku jsme se ptali na to, jak to bude například se zpožděnými lety,“ říká zástupce občanského sdružení z Dolan Petr Stulík a dodává: „Zdrcující průběh procesu EIA ukazuje, že Penta nebude schopná tento záměr realizovat, budou-li dodrženy všechny zákonné postupy.“

Ministerstvo životního prostředí požaduje například podrobněji posoudit zohlednit kumulativní vlivy, zpracovat novou studii dopadů na veřejné zdraví s reálným počtem zasažených obyvatel, garantovat nepřekročitelnost limitu 35 tisíc leteckých pohybů ročně a omezení pohybu mimo noční dobu, upřesnit opatření ke snížení vlivu hluku či zhodnotit riziko havárií pro Ústav jaderného výzkumu v Řeži, kde jsou v provozu jaderné reaktory.
“Dokumentace pro letiště byla opravdu nekvalitní. Definitivně rozhodnuto ale ještě není. Předpokládáme, že investor podklady doplní a znovu předloží. Nám pak poběží lhůta 30 dnů, abychom se k dokumentaci znovu vyjádřili. Určitě si s tím dáme stejnou práci, jako v prosinci loňského roku.“ ubezpečuje starosta Líbeznic Martin Kupka.

Členové sdružení Stop letišti Vodochody zároveň adresují Radě Středočeského kraje otevřený dopis, ve kterém označují za velmi vážné selhání, že kraj byl jedním z nejvýznamnějším účastníkem procesu EIA, který se v termínu k dokumentaci nevyjádřil a důrazně vyzývají krajské radní, aby se to v případě doplněné dokumentace už neopakovalo.

Mgr. Martin Kupka, starosta obce Líbeznice

Studie vlivu na životní prostředí bude vrácena k dopracování

Dne 10. prosince 2010 odevzdali obce a Občanská sdružení Středočeského Kraje Ministerstvu Životního prostředí Své připomínky k předložené Studii vlivu na životní prostředí Letiště Vodochody.(dále EIA)

Na vyjádření se k Eia, kterou vlastníci Aera Vodochody společnost Penta Investments přepracovávaly téměř 2 roky, měly obce ze zákona pouhých 30 dní k tomu, aby ji nastudovali a připomínkovali jí.

Krajský úřad, jakož to nejvyšší úřad Středočeského kraje obce v tomto nelehkém úkole nepodpořil a nepodal k druhé verzi EIA žádné námitky. Dle vyjádření náměstka hejtmana Miloše Petery bylo na objektivní projednávání málo času. Právem se tak obce domnívají, že Svým jednáním Krajský úřad dal jasně najevo, že s plánovaným rozšířením letiště Vodochody souhlasí a podporují tak soukromý záměr investora.

Na Ministerstvu se sešlo celkem 1600 připomínek od obcí, dotčených orgánů, Občanských sdružení a některých společností. Všechny tyto připomínky byly k EIA negativní.

Den po podání připomínek a vyjádření se obcí k EIA na MŽP nechalo se Letiště Vodochody slyšet, že odmítá další připomínky starostů, (Tím „další“ bylo myšleno, že společnost Penta podala takto neúspěšně EIA již jednou a to na jaře r 2009, ale pro nedokonalost byla vrácena k dopracování. To trvalo až do 11/2010) , které vznesla Iniciativa Stop letišti Vodochody ke druhé verzi studie vlivu letiště na životní prostředí (EIA). Ředitel letiště Martin Kačur připomínky označil za pokusy hrubým způsobem zasahovat do projednávání studie EIA.

Karty MŽP odhalilo 26. ledna v pořadu Speciál Martina Veselovského, kde náměstek MŽP Ivo Hlaváč prohlásil: „I přes to, že dokumentaci předložili jedni z největších odborníků na zpracování EIA v ČR, shledáváme v ní 4 okruhy, které budou muset být podle našeho názoru dopracovány. 1) hluková studie – letecké trasy, 2) koncekvence vyhlášení okrajové hlukové zóny kolem letiště a související  hlukový monitoring, 3) garance nepřekročení 35 tisíc pohybů na letišti, stejně tak, neporušování nočního  klidu- tzn., že nebude noční provoz na letišti  4) dopravní návaznost“.

9. února obdrželi dotčené obce informaci o vrácení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí“Letiště Vodochody“. Součástí dokumentace je celkem 39 bodů, v nichž MŽP žádá společnost Penta Investments o doplnění.

Obce se radují! Dokumentace je vrácena k přepracování především v bodech, které obce připomínkovali a Letiště Vodochody je za připomínky nepřijalo.

Je tedy možné, aby se obcím podařilo vyvrátit výrok Pavla Hojdy?, poslance KSČM, předsedy sněmovního podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku, který veřejně prohlásil „ Jestliže Penta investovala nějaké peníze do svého projektu, tak udělá všechno pro to, aby splnila zákonné podmínky. O tom jsem přesvědčen“.

Studie se vrací k dopracování:
Přidejte váš komentář

Článek byl publikován 11.Únor.2011 v 12.13 v kategorii Kalendář akcí.
Komentáře k tomuto článku můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu.
Můžete přidat komentář.