Patero proti letišti Vodochody

1. Soustavné poškozování zdraví
2. Soustavná a neúnosná hluková zátěž
3. Dopravní kolaps
4. Znehodnocení majetků
5. Nebezpečí z leteckého provozu pro okolí LKVO

Zesiluje boj proti mezinárodnímu letišti Vodochody

Protože záměr akciové společnosti Penta Investments na vybudování veřejného mezinárodního letiště ve Vodochodech i nadále trvá, rozhodli se představitelé obcí dotčených plánovanou výstavbou sdružit ve společném postupu proti těmto plánům. Ve čtvrtek 25. 6. 2009, bylo v Kralupech nad Vltavou ustanoveno Sdružení proti letišti. Obce, na jejichž území žije téměř 30 tisíc občanů deklarují v podepsaném memorandu nesouhlas s plánovaným záměrem výstavby a společný a jednotný postup proti výstavbě nového letiště. Chtějí využít všechny zákonné prostředky k tomu, aby realizaci   rozšíření současného firemního letiště Aera Vodochody zabránily a chtějí aktivně chránit životní prostředí a zdraví svých občanů před negativními vlivy plánovaného letiště.

Signatáři memoranda jsou tyto obce: Dolany, Chvatěruby, Kozomín, Kralupy nad Vltavou, Líbeznice, Máslovice, Měšice, Nelahozeves, Panenské Břežany, Postřižín, Užice, Veltrusy a Zlončice.

Starostům se nelíbí, že nové veřejné mezinárodní letiště je umísťováno do hustě obydlené oblasti s přímými dopady. Dokumentace zpracovaná investorem letiště předpokládá 3,5 mil, odbavených cestujících za rok a 141 odbavených letadel v charakteristickém letovém dni. Občané budou v průběhu celého dne obtěžováni hlukem z přistávajících a vzlétajících letadel, dalšími emisemi z leteckého provozu a vystavení riziku leteckých havárií.

Během prázdnin se starostové na pracovních schůzkách dohodli na několika společných aktivitách. Jak se totiž ukázalo, obavy představitelů obcí z toho, že příprava projektu letiště intenzivně pokračuje se ukázaly jako oprávněné. Což potvrdil ve svém mailu ze dne 13. 8. Starostům i ředitel letiště Martin Kačur. Uvádí, že pracují na doplnění dokumentace EIA v souladu se závěry zjišťovacího řízení a že společnost má za to, že se s připomínkami dokáže vypořádat a předloží doplněnou dokumentaci, která bude úspěšně projednána. Ředitel uvádí, že jako zástupce společnosti Letiště Vodochody a. s. připravuje rozvoj tohoto letiště v souladu se záměry vlastníka a tyto se zatím nezměnily, takže příprava rozvoje letiště Vodochody bude i nadále probíhat. Proto byl připraven v této věci společný postup obcí, se kterými budete průběžně seznamováni.

Připravili jsme petici STOP LETIŠTI VODOCHODY, která je určena parlamentu a vládě. S jejím podpisováním jsme začali 27. Srpna. Petice je dostupná na veřejných místech, zejména na obecních či městských úřadech. V elektronické podobě je umístěna na těchto webových stránkách.

MemorandumKomentáře nejsou povoleny.