Diskuze o letišti obce Odolená Voda

Diskuse k záměru přeměny podnikového letiště Aero Vodochody na veřejné mezinárodní letiště s kapacitou 3,5 mil. cestujících ročně.Přidejte váš komentář

Počet komentářů: 8 249

 • Styx napsal:

  Má ještě někdo dojem, že Penta dělá férové podnikání a ne podvody?
  https://www.novinky.cz/domaci/477277-s-metrem-d-je-cas-zatahnout-za-brzdu-mini-marvanova.html

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 18 Thumb down 0

 • jiri napsal:

  Nové skutečnosti o rozsáhlé hospodářské trestné činnosti páchané organizovanou skupinou zaměstnanců spol. Aero se dostávají na povrch.

  Pan Zdeněk Majtán z Odolene Vody (v Aeru pracoval 38 let) byl údajně policií zastaven hned při výjezdu z brány továrny a byla provedena dechová zkouška. Ta byla údajně pozitivní. Policie se z neznámých důvodů zajímala o obsah zavazadlového prostoru jeho vozidla a našla tam nějaké výrobky. Na dotaz co to je pan Majtán odpověděl, že to jsou výrobky zhotovené v jeho firmě, které si předchozího dne naložil v Odolene Vodě do auta a teď je veze k zákazníkovi. Papíry od nich nemá. Zapomněl je ve své dílně. Může je však následujícího dne předložit. Policie mu to ale z neznámých důvodů neuvěřila. Hmmm. Zajímavé. Velmi zajímavé. Od kdy policie zastavuje zaměstnance Aera jedoucí spořádaně z práce domů? Žijeme v policejním státě? Všechno nasvědčuje tomu, že ano.
  Pan Majtán byl převezen na již předem určenou služebnu PČR k výslechu. Zajímavé. Jeho vozidlo bylo zajištěno a převezeno na analýzu do policií předem připraveného místa. Zajímavé. Existuje o tom protokol a fotografie? Podle jistých zdrojů byly předměty doličné prokazující trestnou činnost zničeny. Ničení důkazního materiálu je u policie běžná praxe v této totalitě jako v té předchozí. Pan Majtán v Odolene Vodě „provozoval“ živnost zámečnictví a nástrojařství. Lze s jistotou spekulovat o tom, že výrobky z Aera byly v jeho firmě legalizovány, tedy opatřeny dokumenty o původu. Jinak to ani být nemohlo. Nemohlo na nich být napsáno Made in Aero. Je zde ale jen jeden malý problém. Pan Majtán nemá v jeho dílně takové stroje, které by uměly tyto věci vyrobit. Takže pro policii jednoduchá věc. Pan Majtán musel vést účetnictví. Další jednoduchá věc. Pan Majtán byl s ředitelem Kadlecem 2x v Africe na safari. Další jednoduchá věc. Budoucnost vypadala růžově. Penízky budou. Krabice od vína na ně stačit nebude. Policie se ale nezajímala o to, jak na tyto výlety pan Majtán z mizerného aeráckého platu našetřil. Prý by to bylo zasahování do jeho soukromých financí a to by znamenalo hrubý zásah do jeho práv garantovaných mu ústavou.

  OTÁZKA: Proč se policie uchýlila k takové akci a hned při výjezdu dala nějakému zaměstnanci Aera dýchnout a zajímala se o obsah jeho zavazadlového prostoru? Policie něco věděla? Od koho? Je o tom nějaký záznam? Normální postup je tento: Namátková kontrola provedená pracovníky ostrahy spol. Aero zastaví vozidlo ještě na půdě továrny. Najde nějaké „zboží bez papírů“. Uvědomí o tom ředitele bezpečnosti (v té době nebezpečný psychopat David Pacola – ex policie). Ten auto s věcmi zajistí a předá věc hospodářské kriminálce včetně předmětů doličných. Ta vtrhne do Aera a začne zpětně dohledávat v dokumentech kdo se podílel na přípravě výroby, na který projekt byly práce účtovány, kdo a podle jakých výkresů věci vyrobil a kdo je následně zadokumentoval jako zmetky, aby se mohly vyvézt ven jako šrot. Jednoduché. To zvládne žák páté třídy. Prezident Aera Ladislav Šimek u soudu (tento soud se zabýval odsouzením nevinného člověka, který podal trestní oznámení o rozkrádačce v Aeru) řekl, že v Aeru probíhala ilegální výroba, kdy tři zaměstnanci nakupovali jménem Aera materiál. A že tito zaměstnanci byli propuštěni. Stejnou výpověď podal soudu další zaměstnanec Aera Jaroslav Smolík z vesnice Zlosyň. Ten se s Kadlecem a Majtánem zná už 40 let. Dále Šimek před soudem řekl, že s Pacolou na dílně našli velký díl vážící několik desítek kilogramů a že to byl jeden z prvních, které našli v průběhu vyšetřování. Bylo jich tedy více. (Podle policie si je nechal vyrobit Janovský. To je samozřejmě nesmysl.)

  ODPOVĚĎ: Všechno bylo předem důkladně připravené podle režie policie, aby se věc nedostala před soud. O věci nesměl nikdo vědět.

  OTÁZKA: Proč nebyl pan Majtán policií obviněn ze spáchání trestného činu?

  ODPOVĚĎ: Policie oznámila dozorující státní zástupkyni, že Pan Majtán vlastně nic neudělal. Pouze něco (nevěděl co) vezl skrz bránu pro pana Janovského, šéfa programátorů obráběcích strojů v Aeru.

  OTÁZKA: Proč byl s panem Majtánem ukončen pracovní poměr?

  ODPOVĚĎ: Dozorující státní zástupkyně uvedla, že pan Majtán nespáchal žádný trestný čin, ale že se dopustil jiného porušení pracovní kázně. (Provážel skrz bránu materiál, který mu nepatřil.)

  OTÁZKA: Šimek uvedl, že pachatelé byli tři. Když mezi nimi nebyl Majtán, kdo jiný to tedy byl?

  ODPOVĚĎ: Státní zástupkyně a policie předstírají že to nevědí. Nebudou se k tomu vyjadřovat.

  OTÁZKA: Proč byl s panem Kadlecem ukončen pracovní poměr?

  ODPOVĚĎ: Státní zástupkyně uvedla, že pan Kadlec nespáchal žádný trestný čin, ale že se dopustil jiného porušení pracovní kázně. (Jakého porušení pracovní kázně se může dopustit vice prezident ve společnosti? Pozdní příchod 3x v jednom týdnu.)

  OTÁZKA: Šimek uvedl, že pachatelé byli tři. Když mezi nimi nebyl Kadlec, kdo jiný to tedy byl?

  ODPOVĚĎ: Státní zástupkyně a policie předstírají že to nevědí. Nebudou se k tomu vyjadřovat.

  OTÁZKA: Proč byl s panem Janovským ukončen pracovní poměr?

  ODPOVĚĎ: Pracovní poměr s panem Janovským byl ukončen v prosinci. To státní zástupkyně asi neví a není to její starost. Teprve v lednu, když bylo vyslechnuto 125 osob, se prý (!!!!) přiznal, že si nechal v Aeru něco vyrobit. Byl obviněn z podvodu a bylo zahájeno jeho trestní stíhání. On však škodu uhradil a stíhání bylo zastaveno. Věc se tedy nedostala před soud (Ovladači pana Dospivy z Penty si to nepřáli) a pan Janovský má tudíž čistý trestní rejstřík. Je vysmátej a Dospiva, kterého oškubal o milióny mu může políbit pr . . . .

  OTÁZKA: Kdo jsou tedy ti tři pachatelé, o kterých mluvil Šimek?

  ODPOVĚĎ: Policie zná jen jednoho. Je to Jan Janovský. Ostatní dva nezná a ani jí to nezajímá. NESMÍ JÍ TO ZAJÍMAT. Státní zástupkyně oznámila policii, že Šimek před soudem řekl, že tři zaměstnanci páchali trestnou činnost a že to jsou nové skutečnosti dříve neuváděné. Policie oznámení odložila. Odkládání oznámení o zločinech a jejich zametání pod koberec je jednou z nejdůležitějších funkcí policie.

  OTÁZKA: Proč ředitel výroby Kadlec opustil po 25 letech Aero a šel pracovat do menší firmy Wikov vzdálené 100 km od Aera?

  ODPOVĚĎ: Pan Kadlec byl šéfem skupiny zločinců, která způsobila Aeru škody v řádu desítek miliónů Kč. Na svůj post rezignoval. (Bylo to hromadným mailem oznámeno všem zaměstnancům. Autorem mailu byl nebezpečný psychopat, takzvaný ředitel osobního Tomáš Vlček. Zajímavé je, že Kadlecovi nepopřál mnoho úspěchů v jeho další kariéře jak je zdvořilostí v normálních firmách.)

  OTÁZKA: Proč Kadlec rezignoval, když chytili Majtána a jeho trestnou činnost policie neprokázala ani po výslechu 125 osob?

  ODPOVĚĎ: Kadlec byl k rezignaci donucen. Byl šéfem skupiny zločinců, která způsobila Aeru škody v řádu desítek miliónů Kč.

  OTÁZKA: Proč Kadlec rezignoval, když až po dvou měsících se Janovský „přiznal“, že si nechal udělat melouch za 5000?

  ODPOVĚĎ: Kadlec byl k rezignaci donucen. Byl šéfem gangu skupiny zločinců, která způsobila Aeru škody v řádu desítek miliónů Kč.

  TEĎ NÁSLEDUJE BOMBA !!!!!!

  SPOL. AERO PODALA TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA NEZNÁMÉHO PACHATELE ! F A K T !

  OTÁZKA: Proč spol. Aero podala trestní oznámení na neznámého pachatele? Co měl ten pachatel spáchat? Co to je za komedii? Představme si to takhle: Pacola podá trestní oznámení ve kterém stojí „ Dozvěděl jsem se, že prý v naší společnosti dochází k ilegální výrobě. Do této chvíle jsem však nenašel předmět doličný ani toho, kdo jej vyrobil. Žádám hospodářskou kriminálku, aby věc řádně prověřila a neznámé pachatele odhalila. Aeru vznikají značné škody. Finanční ředitel Flídr odhalil v účetnictví velké odpisy a zmetkovitost.“
  Policie „náhodou“ další den odchytí Majtána se zbožím hned za bránou. To byl ale omyl. Majtán nic neudělal. Policie je bezradná. Vyžádá si záznamy o průjezdu všech vozidel skrz bránu. Tedy i těch, která přivážela materiál pro Kadlece a jeho gang. Na nic ale nepřijde, protože jí bylo nařízeno, že na nic přijít nesmí. Uspořádá výslech 125 osob. To policii bylo nařízeno, aby vznikla kouřová clona. Janovský při výslechu dostane strach a přizná se, že si nechal vyrobit takovou malou věc za 5 tisíc a Majtána požádal, aby mu jí provezl skrz bránu. PŘÍPAD VYŘEŠEN! Majtán žádný trestný čin nespáchal. Že v Aeru působila po několik let organizovaná zločinná skupina je fáma. Lidi všechno zveličej. Že byl Janovský s Kadlecem v Africe? Co má bejt? Koho to zajímá? Neska si lidi můžou jezdit kam chtěj.

  ODPOVĚĎ: Všechno bylo důkladně policií a státní zástupkyní pečlivě dopředu naplánováno podle pokynů estébáků Dospivy a Haščáka z Penty.

  STAMILIÓNOVÁ ROZKRÁDAČKA V AERU JE ZAMETENÁ POD KOBEREC. ESTÉBÁCKEJ SYNEK DOSPIVA OŠKUBÁN O DESÍTKY MILIÓNŮ MUSÍ DRŽET HUBU. PRESSTITUT WOLLNER Z ČESKÉ TELEVIZE NEMÁ ZÁJEM. PRESSTITUT KROUPA Z ČESKÉHO ROZHLASU NEMÁ ZÁJEM. PRESSTITUTKA SABINA SLONKOVÁ NEMÁ ZÁJEM.

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 17 Thumb down 0

 • kat napsal:

  Bude zajímavé sledovat přípravu podniku k výstavbě metra D, ke kterému se aktuálně vyjadřuje paní Marvanová jako právnička posuzující připravované smlouvy s Pentou jako potenciálním partnerem DPP přípravě a stavbě trasy D metra. Penta by získala předkupní právo na pozemky Prahy, a ve společném podniku měla majoritu (což mj. umožní nezveřejňovat smlouvy). Celý plánovaný obchod se jeví jako nevýhodný pro Prahu. Překvapilo mne, že se schválením se de facto čeká jen na stanovisko rady (čssd a ano je pro; proti se postavila Trojkoalice)- Jaká bude konstalace po volbách, je ve hvězdách…

  https://video.info.cz/strunc/chysta-se-kauza-horsi-nez-opencard-a-tunel-blanka-praze-se-maji-ztratit-miliardy-rika-marvanova-32900.html

  https://neovlivni.cz/spolecny-podnik-na-metro-d-casovana-bomba-pro-prahu/

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 16 Thumb down 0

 • DaK napsal:

  Možná se to tu málo zdůrazňuje, ale chtěl bych poděkovat všem představitelům sdružení STOP, za to že je (ti lidé tomu věnovali a věnují spoustu času a energie několik let) a brání okolní obyvatele. Možná si to moc málo lidí uvědomuje, ale nebýt tohoto sdružení, nové letiště už mohlo dávno stát… Díky! Sice není vyhráno, ale je k tomu alespoň trochu nakročeno a Penta ví, že to nebude mít jednoduché.

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 20 Thumb down 1

 • Styx napsal:

  Dnešní debil s vrtulníkem OK-PRC v čase cca 20:55:40 jisté hovado DAVID ČERNÝ, dat. nar. 15. prosince 1967 Zborovská 889/46, Smíchov, 150 00 Praha 5

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 29 Thumb down 1

 • Libor holik napsal:

  Dovede si představit kolik mega dostali strany aby hlasovali pro pentu ja teda ne. Jestli tento projekt je jako kompenzace za opuštění od projektu LV tak ano ale Penta se stane části vlády a potom ani Babis je nezastaví a usije si porážku a cely Babis muže bytí do budoucna Hurvínek bez manicky

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 29 Thumb down 0

 • DaK napsal:

  Asi to nemá potřebu více komentovat :-( (

  Zastupitelstvo hlavního města právě schválilo žádost soukromé společnosti Penta na novou výstavbu v okolí Masarykova nádraží v rámci miliardového projektu administrativních budov. Zástupci ANO, TOP 09 – Praha, ODS Praha a ČSSD Praha tak hlasovali ve prospěch Penty i přes to, že jim nebyla předložena smlouva k projektu, projektovou dokumentaci neviděl ani odbor pro památkovou péči a nikdo nemá jasnou představu, jak bude zástavba nakonec vypadat. Penta tak má nakročeno k výstavbě bez záruk.

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 27 Thumb down 0

 • Libor holik napsal:

  Aleši mam stejný problém s mým americkým iphonem již jsem si v příspěvcích udělal několikrát ostudu

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 23 Thumb down 1

 • Aleš napsal:

  Sorry, mam nový počítač a tak jsem srostl s klávesnicí toho starého, že na nové vždycky udělám kvanta překlepů.

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 26 Thumb down 2

 • Aleš napsal:

  Tak ještě jednou link lépe:¨https://www.novinky.cz/domaci/474501-trosky-ohoreleho-migu-letaly-do-bytu-srazka-letadel-v-budejovicich-pred-20-lety-skoncila-bez-obeti.html

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 22 Thumb down 1

 • Aleš napsal:

  Připomínka k čemu vede porušování předpisů:¨https://www.novinky.cz/domaci/474501-trosky-ohoreleho-migu-letaly-do-bytu-srazka-letadel-v-budejovicich-pred-20-lety-skoncila-bez-obeti.html

  Co vy na to penta debílci, co pořád tvrdíte jak je vše v nejlepším pořádku a že my tu šíříme nenávist?!

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 22 Thumb down 1

 • Styx napsal:

  Dnešní večerní debílek s přistáváním skrz střed obce v malé výšce s imatrikulací OK-OFI. Pozdravuju jistého Santusáka, kterému očividne dělá problém dodržovat stanovené koridory. https://finance.idnes.cz/rozhovor-s-richardem-santusem-podnikani-v-letecke-doprave-pap-/podnikani.aspx?c=A161201_133957_podnikani_kho

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 23 Thumb down 1

 • Libor holik napsal:

  Snad je spravedlnost jednou dohoni musí to ale začít na Slovensku tam toho napáchala nejvic

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 32 Thumb down 1

 • Styx napsal:

  Další, možná nepodstatný, ale dost štiplavý políček pro Pentu https://dennikn.sk/minuta/1135245/?ref=mpm

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 32 Thumb down 1

 • Styx napsal:

  Kdo že nám to tu večer létá nad obcemi s imatrikulací OK-WYI? Přímo pánové s Řízení letového provozu. Nevíte co koumají? Dělají docla zvláštní smyčky.

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 34 Thumb down 2

 • Václav Myška napsal:

  DaK: Byla by to pěkná představa, ale obávám se, že to nevzdá. Penta bude podplácet dál…

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 31 Thumb down 2

 • Libor holik napsal:

  Kolik ale rozdali peněz po úřadech a politikům? Začne to jako v Chicagu alcapone? Bude sranda

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 29 Thumb down 1

 • DaK napsal:

  Ano, vypadá to, že min 5 let je aktuálně klid, protože s tímto nemůže již Penta nic dělat. Kačur to snad už vzdá.

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 30 Thumb down 2

 • Petr Utěkal napsal:

  No, přátelé,
  něco faktů a skutečností:
  Letiště má jako jednu ze 124 podmínek pro přeměnu letiště schválenou kolaudaci MUK na D8.
  Přesto, že evidentně podpláceli úředníky na kraji, kteří tuto stavbu tvrdošíjně zařazovali do ZÚR Stř.č. kraje jakožto VPS (veřejně prospěšnou stavbou), kterou jasně není – a přesto, že i soud je stejného názoru a nařídil to vyřadit – tak současné zastupitelstvo kraje to konečně ze ZÚR vyhodilo.
  Což má jasný důsledek – letiště se stavět nebude. Nejméně tedy dalších 5 let, než třeba nějaké jiné, snáze zainteresovatelné zastupitelstvo se to pokusí prosadit znovu. Ale to bychom znovu žalovali a nevidím žádný důvod, proč by soud měl dopadnout jinak.
  No – podle mne by každý rozumný podnikatel takto idiotský a kontroverzní projekt poslal do kytek. Zejména pokud by jeho hlavním oborem byl hazard a překotné nákupy a prodeje čehokoliv. Ale – jak se zdá, pentu nelze za rozumné podnikatele označit. No nevadí. S hlupákem se sice bojuje blbě, ale díky vyššímu IQ to nakonec vyhrajeme.

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 45 Thumb down 2

 • jiri napsal:

  Aero Vodochody,

  kdo tam de facto vládne?

  Jistá Michaela Kochová z vesnice Dřínov okres Mělník.
  Ve firmě pracuje již od roku 1989, kdy jí bylo 18. Nikde jinde nepracovala. :-(
  Někdo by mohl usoudit, že musí mýt vymytý mozek. To by byla chyba. Ona totiž mozek nemá. Po 29 letech nedokáže překontrolovat vyúčtování služebky zaměstnanců. Jednomu napsala, že má vrátit 7000, když mu to měla vrátit firma. Platil si výdaje ze svého.

  Nicméně, tato „panička na jehlách“ se za ta léta vypracovala až na „asistentku“ finančního ředitele. Tento titul ale v emailu neuvádí. Jestli panu řediteli v něčem asistuje, tak to asi jedině ve stahování kalhot. Za to dostává pravidelně každé dva roky přidáno.Panička jezdí do práce v nové KIA Sportage, na kterou jí přispěla maminka. Její manžel dělá v Aeru elektrikáře ve špinavých montérkách a jezdí do práce v přecpaném autobusu na stojáka. Míša mu každý den dává na talíř, že je to poslední hØμηθ u silnice, protože nevydělá tolik peněz jako ona.:-) Nedostal přidáno od doby co je v Aeru od roku 1986.
  No a aby těch Kochů nebylo v Aeru málo, tak teď tam nastoupila jejich dcera. Ta sice má „vyšprtanou“ stavební fakultu, ale to nevadí. Ve strojírenském podniku se pro ní nějaké místo najde. Mezi barákem a letadlem není až tak zásadní rozdíl. Oba jsou schopni létat.
  Další dcera tam nastoupí hned jak dodělá školu. Rodinka je to teda pěkně vykutálená.

  Míša se postarala o to, že jeden inženýr, specialista na konstrukci přípravků velkých draků letadel (pracoval u firem jako Boeing, McDonnell-Douglas, Bombardier/Airbus, deHavilland a Lockheed) bude zlikvidován, protože neodevzdal vyúčtování služebky do deseti dnů, jak mu přikazuje zákoník práce. Nutno dodat, že jeho nadřízený o ničem nevěděl. Pan Vlček, ředitel osobního mu chtěl osobně předat vytýkací dopis. Inženýr mu řekl, že od takového fracka si nic nebude přebírat, natož to číst, nebo něco podepisovat.
  Tak tady to máte.

  PROSTĚ FIRMA NA HOVNO!

  Sama likviduje své nejlepší podle rozkazů paní Kochové.
  Ona se přece nějaká náhrada vždycky najde. Třeba nějaký
  čerstvý absolvent ze Slovenska. Konstruktér jako konstruktér.

  Každý rok odtamtud uteče 20 % zaměstnanců a 20 % zaměstnanců přiteče. Podle toho také vypadá kvalita výrobků spol. Aero. Pentě je to jedno, protože tam nemají ponětí o tom, jak se mají vychovávat zaměstnanci v letecké výrobě. Pro Pentu jsou daleko důležitější výnosy z hazardu. Zaměstnanost a blaho občanů ČR je nezajímá. Naopak, chtějí je oškubat o těžce vydělané peníze na sázkách. To bude vejvar. Pan Dospiva si bude moci koupit další palác v Beverly Hills a létat tam soukromým tryskáčem. Pan Haščák jakbysmet.

  10. března 2018

  Skupina Penta Investments získala od minoritního akcionáře Franklin Templeton Investments všechny jeho akcie sázkové společnosti Fortuna a zvýšila tím svůj podíl na 95,8 procenta. Může tedy vytěsnit ostatní akcionáře. Vyplývá to z oznámení Fortuny na jejím webu.

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 27 Thumb down 8

 • Libor holik napsal:

  Debil tvrdik by pentu zničil to ne neměli by jsme proti komu bojovat my to vyhrajeme stejne

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 31 Thumb down 1

 • Aleš napsal:

  Nějak se těm šikmookým komunistům u nás nedaří. Ono nakupovat umí každý blbec, ale umět to taky někdy zaplatit je už horší. „To se nám to hoduje, když nám lidi půjčujou“.
  Tvrdík opět nezklamal. Ten debil by měl snad dostat zákaz působit v top managementu. Nechtěla by ho zaměstnat Penta, když jsou s komoušskou CEFC takový kamarádi? Třeba by mohl dělat něco kolem projektu rozšíření letiště Vodochody.

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 27 Thumb down 0

 • Libor holik napsal:

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 26 Thumb down 0

 • jiri napsal:

  Aero má nové webové stránky.

  http://www.aero-vodochody.net

  Pojednávají o dlouholeté rozsáhlé hospodářské trestné činnosti páchané organizovanou zločineckou skupinou
  zaměstnanců vedenou ředitelem Kadlecem.

  Dále pojednávají o dotačním podvodu spáchaném spol.
  Aero. Podvod je čtyřikrát větší než Čapí hnízdo.
  OLAF v Bruselu se odmítá podvodem zabývat. Nechtějí
  otevřít pandořinu skříňku a hrají mrtvého brouka.

  ZKRÁTKA, ČÍM VÍC TOHO UKRADNEŠ, TÍM VĚTŠÍ IMUNITU DOSTANEŠ.

  KDYŽ TOHO UKRADNEŠ NEJVÍC ZE VŠECH, TAK Z TEBE UDĚLAJÍ PREZIDENTA.

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 34 Thumb down 1

 • Franta napsal:

  Hidden due to low comment rating. Click here to see.

  Poorly-rated. Like or Dislike: Thumb up 10 Thumb down 33

 • Styx napsal:

  Ještě nemohu nevzpomenout debila s turbáčem z Travel Service co jsou původní České aerolinie, který se 5.5 téměř zjebal při přeletu na dálnici. Letěl brutálně nízko a asi poryv větru. Samozřejmě že den pokoje a idioti si dělají se řvounem okruhy. Co nevidět se asi dočkáme.

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 27 Thumb down 2

 • Libor holik napsal:

  Gorila je chráněné zvíře tak se nemůže ukamenovatTa banda co je za tou kauzou ano.to ale pouze ve středověku dnes je na to policie a soudy a stále se nic nekoná nas tady zabijí nesnesitelnými hluk a Penta si cpe do uši miliardy a možná i jiným aby mlceli

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 24 Thumb down 0

 • Styx napsal:

  Přidejme ještě debílka z GRAMEX, spol. s r.o. s imatrikulací OK-DAI

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 21 Thumb down 2

 • Styx napsal:

  Dnes tady máme zase jednoho zřejmě vojenského idiota na stíhačce, co si pomýlil vojenský prostor z civilním, k tomu několik amatérských blbců kochající se průletama středem obce (vyhrává OK-KKA – provozovatel a majitel DSA a.s.), pak nějaký ten vrtulníček a hned k tomu přilétává oficiální UCL Beech 58 Baron OK-SLI (pravdou je že zatím vždy v rámci pravidel), který na nás z vysoka … Co víc si přát, než tolik kreténů v jeden den nad hlavou.

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 21 Thumb down 2

 • Václav Myška napsal:

  Dobrý den,
  tady je funkční odkaz na video, které poslal pan Libor Holík:
  https://www.youtube.com/watch?v=Ky7HOaAK9Is

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 21 Thumb down 1

 • Libor holik napsal:

  Jsem kdykoliv připraven vyrazit na Slovensko v kožichu Gorily Na případně dalsi demonstrace proti pente což jsem již učínil 3x

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 22 Thumb down 0

 • Styx napsal:

  Gorila a Penta opětovně na scéně https://dennikn.sk/653316/kauza-gorila-vysetrovatel-gajdos-rozhovor/?ref=tit

  Kdyby se na Slovensku povedlo Fica kopnout do zadnice, bude mít Penta setsakra těžkou hlavu.

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 23 Thumb down 0

 • Libor holik napsal:

  Od evropského Ucl stále žádná reakce

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 23 Thumb down 0

 • Aleš napsal:

  Děkuji za vyjádření.

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 22 Thumb down 0

 • Petr Utěkal napsal:

  Jo, Aleši, nechtějte po mně, abych komentoval výroky soudu. Počítám, že tak geniální není nikdo. Dobře víte, že u soudu může rozhodnutí dopadnout jakkoliv, takže rozumný člověk se radši nesoudí. I když jste jasně v právu a máte pravdu a jasně vás někdo poškodil – stejně to můžete prohrát a s 50% pravděpodobností taky prohrajete. Důkazem budiž, že ani dva soudy v ČR se neshodnou v posouzení kauzy. Jeden vás odsoudí, druhý osvobodí, třetí odsoudí, čtvrtý osvobodí.
  Nicméně – fakt, že OHP se vyhlašuje jen pro vojenská letiště a ta, která mají 50.000 pohybů za rok, není zákonná podmínka. Zatímco soulad s územními plány a řádné projednání s dotčenými subjekty ano.
  Je jasné, že LV je politická kauza a tvrdím to již od roku 2006, kdy to začalo. Takže jsme hříčkami v rukou politiků a ty až tak zákony a prospěch vlastních občanů nezajímá. Akorát musíte mít povahu neodbytné vši a nic jim nedarovat. To je nakonec často rozhodující.

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 36 Thumb down 0

 • Libor holik napsal:

  V pátek zastupitelstvo s kraje odsouhlasili nezahrnuti muk do aktualizace už plánu. Na dva roky máme klid než se bude dělat novy už plan Penta na tom již pracuje a bude záležet na novych volbach

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 35 Thumb down 0

 • jiri napsal:

  Tak uz je to potvrzeno!

  Penta vyhodila z Aera pana Ing. Davida Pacolu, byvaleho policistu na funkci reditele bezpecnosti.

  Tento nebezpecny psychopat se tam vytahoval na letecke inzenyry s praxi 35 let. Jeden ho poslal do prdele a Pacola na nej potom poradal policejni provokace. Napr. naridil rediteli personalniho, aby mu rek, ze nedostane ctvrtletni bonus 16 000. Pak mu naridil, aby mu predal vytykaci dopis, ze porusil zakonik prace, protoze neodevzdal vyuctovani sluzebky do deseti dnu.
  Nakonec donutil reditele personalniho, aby ho poslal na psychiatricke vysetreni. Nasledne oznamil nadrizenemu tohoto inzenyra, ktery ho zoufale potreboval na planovany projekt L39 NG, ze mu nebude nabidnuta dalsi smlouva. Je to zkratka firma na hovno, „vedena“ estebackym synkem Dospivou, ktery provozoval retezec akvaristiky a nyni provozuje retezec Zabka s predrazenymi potravinami den nebo dva pred expiracni dobou.Byznysmen jak ma bejt.

  To, ze lidi strkaj flashky do compu a odnaseji data za branu Pacolu jako reditele bezpecnosti Aera nezajimalo, protoze tento amater vedel kulovy jak ma fungovat bezpecnost v nejvetsi ceske zbrojovce napojene na Ministerstvo obrany, armadu CR, atd.

  Vsem lidem v Aeru se ted dejcha lip, kdyz je to imbecilni hovado pryc.

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 27 Thumb down 0

 • Aleš napsal:

  Díky za vyjádření. Ještě bych se chtel připomenout s dotyzy:

  V souvislosti s UCL se chci zeptat, jestli už přišlo od nadřazeného evropského úřadu nějaké vyjádření ve věci stížnosti na UCL?

  Ohledně rozsudku rušícího OHP by mě zajímalo následující. Proč zdůvodnění bylo, že není OHP zaneseno v územním plánu (což je samozřejmě pravda) a nikoliv podstata, že dle zákona nelze u takového letiště vytýčit OHP?
  Na jednu stranu by to bylo jedno, důležité je, že je to pryč. Nicméně na druhou stranu se zdůvodnění Kačur chytnul jak h***o košile a už připravuje kličku jak sem zase OHP vnutit.

  Díky

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 26 Thumb down 0

 • Petr Utěkal napsal:

  S tím ZÚR je to tak, že úředníci do nového znění opět narvali tu MÚK, ačkoliv soud její zařazení zakázal (žalovali jsme to). Už před volbami. S novým složením zastupitelstva jsme spustili křik a výsledkem je, že se to přes odpor některých dinosaurů (bývalý hejtman a jeho sbor) podařilo vyhodit. Samosebou za nějaké ústupky, které jsou v rozhodnutí (komentáři) vyjmenovány. Lépe řečeno v tom článku – rozhovoru s hejtmankou.
  Pravda je, že už jsme ztráceli naději, protože tlak na znovunarvání MÚK byl velký a ani hejtmanka už s námi moc nekomunikovala. Ovšem patrně máme spřízněných zastupitelů více a taky hrozba dalšího soudu pomohla.
  No – uvidíme.
  Politikům se nedá věřit.

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 35 Thumb down 0

 • Václav Myška napsal:

  Dobrý den Aleši, já jsem to tak pochopil, že MÚK nebude. Bohužel, tak jako jej tato aktualizace vyřadila, další ho může opět vrátit. V každém případě je to pro letiště značná komplikace.

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 33 Thumb down 0

 • Martin napsal:

  Hidden due to low comment rating. Click here to see.

  Poorly-rated. Like or Dislike: Thumb up 9 Thumb down 20

 • Aleš napsal:

  OK, teď si nejsem jist, jestli tomu správně rozumím. MÚK byl tedy vyřazen z územního plánu (nebo nějakého podkladu pro územní plán), tj. znamená to, že nebude?

  MÚK byla jednou z podmínek pro možnost rozšířit letiště (jestli se nepletu), tj. nebude MÚK => další potíž pro letiště.

  Díky

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 27 Thumb down 0

 • Mirek napsal:

  Pak Jakub bude asi pěkný balík, že se těší na Cargo …..

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 24 Thumb down 1

 • Jakub napsal:

  Hidden due to low comment rating. Click here to see.

  Poorly-rated. Like or Dislike: Thumb up 3 Thumb down 25

 • Aleš napsal:

  Hele, debilové z Penty – myslíte jako že když něco vymínusujete, tak že to zapadne a že naopak vytáhnete na hladinu z žumpy šaška talatu!!!???

  Takže, pan Václav Myška napsal:
  Přeji pěkný den. Je zajímavé, že se téměř nikde nedočtete o aktualizovaných zásadách územního rozvoje, které neobsahují MUK Odolena voda.

  http://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/krajsti-zastupitele-schvalili-2-aktualizaci-zur-bez-mimourovnove-krizovatky-odolena-voda

  http://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/krajsti-zastupitele-schvalili-2-aktualizaci-zur-bez-mimourovnove-krizovatky-odolena-voda

  Pan Styx napsal:
  Věřím že dnes měli pracovníci leteckého provozu z Ruzyně obrovskou radost z létání debílků na stíhačkách od Penty + nějaký ten turbáč. Že kašlou nad předepsanými drahami a výškou přeletů ponad obce, no comment.

  Jo, a že chci na kerosinu zaživa ugrilovat komoušského zmrda Dospivu, to taky klidně vymínusujte, taky to sem dám zase znovu.

  A můžete to vy psí lejna komoušký klidně zase vymínusovat, klidně to sem dá třeba 1000000x, debilové!!!!

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 23 Thumb down 4

 • Styx napsal:

  Zdravím obyvatele Baště, P. Břežan, Zlončic, Postřižína, Kozomína, Chvatěrub tam zejména pracovníky školy a ostatní. Pokud se ptáte který idiot nás to dnes terorizuje, tak zde je odkaz na fotku toho křápu https://www.jetphotos.com/photo/8917699
  Vlastníkem je záhadná a.s. v pozadí jednoho státního podniku a provozovatelem DSA a.s. Hezký den.

  Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 19 Thumb down 1