Archiv článků za Říjen 2013

 

Středočeský hejtman nesouhlasí s rozhodnutím ministerstva životního prostředí, které otevřelo cestu k rozšíření letiště ve Vodochodech

Autor: Lenka Císlerová. Publikováno: 30.10.2013 v rubrice Kalendář akcí. | Celkem komentářů: 3

 

 

zdroj:

http://www.kr-stredocesky.cz/portal/aktuality/stredocesky-hejtman-nesouhlasi-s-rozhodnutim-ministerstva-zi-1649215216.htm

29.10.2013

 

Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák nesouhlasí s rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP), které vydalo souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „Letiště Vodochody“ na životní prostředí (tzv. stanovisko EIA).

Tím MŽP otevřelo cestu k modernizaci a rozšíření letiště ve Vodochodech. Hejtman ale rovněž konstatoval, že musí rozhodnutí MŽP respektovat. „Středočeský kraj vydal nesouhlasné stanovisko k návrhu na rozšíření letiště Vodochody, neboť podle našeho názoru je studie EIA chybná. Nepočítá se synergickými vlivy stavby, nezohledňuje, že negativní vlivy, jako například hluk, prašnost, velká dopravní zátěž a další, se sčítají. Domníváme se, že nebyly vypořádány všechny připomínky obyvatel obcí dotčených provozem dopravního terminálu,“ řekl hejtman Josef Řihák.

 

Hejtman Řihák je připraven se podrobně seznámit se 124 podmínkami nezbytnými k ochraně životního prostředí, za jejichž respektování je podle ministerských úředníků záměr z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví přijatelný.

 

Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák připomněl, že proti studii EIA se postavilo především Sdružení Stop letišti Vodochody, které sdružuje celkem 18 obcí a měst z okresů Praha-východ a Mělník, jenž sousedí s letištěm ve Vodochodech. „Domnívám se, že Ministerstvo životního prostředí ČR by nemělo jít proti zájmům svých občanů. I když jsem se zatím důkladně neseznámil se stanoviskem MŽP, mám obavu, že stavba letiště negativně ovlivní okolí. Schválená studie EIA nepřesně hodnotí celou řadu skutečností.

 

Mé přesvědčení, že záměr rozšíření letiště ve Vodochodech jde proti občanům středních Čech, podporují i výsledky obecních referend, která se konala v jedenácti obcích. Lidé se pokaždé vyslovili proti zvětšení letiště. V deseti případech byly proti dokonce více jak čtyři pětiny voličů, kteří se hlasování zúčastnili,“ uvedl hejtman Josef Řihák.

 

Daleko vhodnější alternativou k rozšíření letiště ve Vodochodech je podle středočeského hejtmana výstavba paralelní dráhy na Letišti Václava Havla v Praze – Ruzyni. Projekt výstavby paralelní dráhy na ruzyňském letišti ovšem letos v srpnu zastavil rozsudek Krajského soudu v Praze. Středočeský kraj podal proti zmíněnému rozsudku kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu do Brna.

 

„Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje jako pořizovatel Zásad územního rozvoje Středočeského kraje zastává názor, že rozsudek Krajského soudu v Praze je nesprávný,“ informoval středočeský hejtman Josef Řihák a pokračoval: „stávající kapacita přistávacích drah ruzyňského letiště je nedostatečná. To bylo patrné zejména v době, kdy se hlavní dráha modernizovala, a veškerý provoz byl veden na záložní ploše. Pokud má i v budoucnu Praha zůstat důležitým leteckým terminálem, pak máme v zásadě jen dvě možnosti – buď vybudovat třetí startovací plochu na Ruzyni, nebo umožnit převedení na civilní provoz letiště ve Vodochodech. Středočeský kraj podporuje první variantu.“

Celý článek

Was a true education in how politics worked

Autor: admin. Publikováno: 27.10.2013 v rubrice Kalendář akcí. | Bez komentářů

high quality hermes birkin replica Pawlenty’s rewrite went beyond his term in office. When a proposal would’ve forced the six too big to fail banks to keep more cash on hand lowering the likelihood of another taxpayer bailout Pawlenty battled to kill it. As Roundtable CEO, he complained it would „make it harder best hermes replica for banks to lend.“ What he didn’t mention was that ample savings also threatened stockholder profits and pay for executives, who were reaping huge bonuses over risky investments.. high quality hermes birkin replica

replica hermes belt uk Ren Lvesque, a new language law was a high priority. After publishing a White Paper on the subject (1977), it introduced replica hermes oran sandals Bill 1, strongly supported by replica bags nationalist and union groups (whose francophone members would benefit from greater access to jobs) among other stakeholders, and just as sharply opposed by management circles and the province’s anglophone population. The bill was withdrawn because of pressure from the Liberal opposition and reappeared as Bill 101.. replica hermes belt uk

Hermes Replica Belt I was actually there, and the reaction he got right from the beginning was incredible. I’m sure it even surprised WWE. He has really run hermes replica belt with the ball. Nearer to the international boundary with Britain, military forts were established at strategic points, and Indigenous people unwilling to surrender their land violently suppressed. By 1858, about 50,000 Whites lived in present day Washington and Oregon, and hermes replica blanket many believed it was only a matter of time until the United States extended its reach north to Russian America, the future Alaska. There matters stood when news leaked out of the discovery of gold in sandbars in the Fraser River on the British Columbia mainland. Hermes Replica Belt

hermes birkin bag replica cheap 16, 2018″ > >Mental health counseling centers get private grant after Parkland shootingMeryl KornfieldThree South Florida nonprofits will share a $75,000 grant to help Marjory Stoneman Douglas High School hermes birkin bag replica cheap students, their families and the Parkland community deal with the trauma of the Feb. 14. Shooting at the school. hermes birkin bag replica cheap

Hermes Handbags The courts have held the government liable for DOE’s inaction. Reactor owners are collecting damages through lawsuits or settled their claims for DOE not removing used fuel from reactor sites by the January 1998 date specified in the statute. Circuit ordered the NRC to move forward with its review of the Yucca Mountain license application. Hermes Handbags

cheap hermes belt PH level of the dust was the same as Drano. That what everybody was inhaling, Barasch said. Don believe that their illness in any way could be caused by an replica hermes birkin 35 event, an exposure 16 years ago. Total, the project would export 1.3 billion cubic feet of natural gas per day https://www.replica-hermes.info high quality replica hermes belt from the East Coast to European countries keen to diversify their gas supply away from Russia. About half of the project gas birkin bag replica supply would come from Alberta and the other half might be sourced from plays in Pennsylvania.Talks with pipeline giant TransCanada Corp. Have been going for months to ship the gas from Alberta to the East Coast, Sorensen said, and are expected to conclude soon.Pieridae has high quality hermes birkin replica so far announced an agreement to sell German utility Uniper SE half of the facility output. cheap hermes belt

fake hermes belt women’s Howard asked me to be his campaign manager I told him I had no idea what to do, Jones hermes kelly replica said. Was a true education in how politics worked. Howard won in spite of me. high replica bags Sgt. Rocco Alioto said the „armed confrontation“ Wednesday evening on the city’s South Side happened as officers conducted a narcotics investigation. He said the suspect fled on foot when officers approached. fake hermes belt women’s

Replica Hermes Birkin At Washington State, he’s the third man to show up to a three man QB competition. He’s vastly more experienced than his competitors, but the Cougars didn’t announce his arrival until May, so he’s already a few thousand practice reps and a couple hundred position meetings behind both Trey Tinsley and Anthony Gordon, who’ve been around since 2016. That’s plenty of real estate to make up in just a month.. Replica Hermes Birkin

high quality Replica Hermes Roe v. Wade, unions hermes birkin replica and luxury replica bags affirmative action also could fall. If you care about any of these things, or any progressive measure any future Congress might pass, you need to call and write to your representatives and to the swing votes in the Senate. Es la presa ms peligrosa del mundo. Es inestable y cualquier da podra colapsarse. Si la presa cae, Mosul se hundira bajo 20 metros de agua en tres horas, sin dejar tiempo hermes replica birkin para que se evace a nadie. high quality Replica Hermes

Replica Hermes Bags Was the best female golfer in the world when she played in the Colonial in 2003. She missed the cut after shooting 71 74 advice to her would be to enjoy the opportunity,“ Sorenstam said. „Don’t put high quality hermes replica uk too much pressure on yourself and stick to your game hermes kelly bag replica plan. Replica Hermes Bags

hermes belt replica aaa Originally constructed in 2006 (shortly after the 2004 hurricane season trifecta of Charley, Frances and Jeanne), the Powell Family Structures and Materials Laboratory attracts. Government forecasters said Thursday that they expect an replica hermes active Atlantic hurricane season an announcement that came as odds increased that the first tropical weather system of the year was forming in the Gulf of Mexico. The National Oceanic and Atmospheric Administration forecast calls for. hermes replica hermes belt replica aaa

Replica Hermes uk Journalists routinely get information from confidential sources without the fear of being dragged away in handcuffs. But in this case, Ms. Miller and Mr. Usually this dish is served in an emerald sauce of sorts; at Haveli it was more of a dry style with onions and lemons, like a classic tandoori chicken.The restaurant offers a nice array of veg dishes, two solid daals ($11.95), one lentils with tomatoes, the other a creamier, richer lentil stew that works as a standalone veg dish or as a sultry sort of sauce with the tandoori hermes replica bags chicken. The eggplant curry ($12.95) is advertised as a dish with peanut and sesame sauce. I detected neither, but what to me read like a straight up baingan bharta brought softly cooked eggplant with onions and a slightly tomato tinged curry very appealing.New Tampa is brimming with decent Indian food, a function of demographics Replica Hermes uk.

Celý článek

But C3 projects Google Analytics would show Google properties

Autor: admin. Publikováno: 15.10.2013 v rubrice Kalendář akcí. | Bez komentářů

Replica Hermes The prevailing wisdom for years has been that drinking in moderation again, that one drink a day for women and two for men is linked to a lower risk of cardiovascular disease. But recent studies are casting some doubt on that long held lore. Science now says it depends on your age and drinking habits.. Replica Hermes

Fake Hermes Bags (SHLE/TSX), produces and transports the frack sand that has become a critical component for drilling wells.is a strong relationship between how much sand is used and how much productivity companies are able hermes kelly replica to get out of a well, Nuttall said, noting that the average amount of sand being used on a per well basis is up about 50 per cent in the past two years, though Canada has been behind the curve in adopting it.That changing, however, as companies like Encana Corp. And Seven Generations Energy Ltd. Have taken the lead in using more sand. Fake Hermes Bags

Hermes Handbags The sun comes up, get out, said Jeff Lindner, a meteorologist for the Harris County Flood Control District. You don’t have to go far, you just need to get out of this area. Monday ahead of schedule because water levels were increasing at a rate of more than 6 inches (15 centimeters) per hour, Corps spokesman Jay Townsend said.. Hermes Handbags

best hermes replica handbags It clear from the language, including some of the remarks by Attorney General Josh Shapiro, who condemned what he called a and cover up aimed at protecting institution at all costs, that the target hermes bracelet replica is the institutional Catholic Church. This should not be pursued with a broad brush. Too many decent men get smeared.. best hermes replica handbags

best hermes replica The first year of social work practice is significant for all new graduates, regardless of their theoretical orientation. For new high quality replica bags practitioners, the transition from educational ideals to the real world of practice can be hermes belt replica uk very stressful (Bates et al., 2010; Marsh Triseliotis, 1996; Newberry, 2011), particularly if an organization is not sensitive to this transition (Newberry, 2011). A lack of organizational support during the first year can hermes birkin bag replica cheap lead hermes replica bags to reduced job satisfaction and commitment to remaining with the organization (Jack Donnellan, 2010).. best hermes replica

Replica Hermes uk Launched in May 2013, the game puttered along in relative obscurity until early December 2013. From pure word of mouth, Flappy Bird gained steam steadily, and it hit the App Store Top 10 in January 2014. By the end of the month, the game was the subject of immense media discussion. Replica Hermes uk

high quality hermes replica Animals, early pregnancy was associated with improved cognition while late pregnancy and early postpartum with impaired cognition, Kim said. Both animals and humans, estrogen is neuroprotective when it is modestly elevated while neurotoxic when extremely elevated. Is a hormonal roller coaster. high quality hermes replica

Hermes Bags Replica Trudy Krasovic has been helping people at high replica bags their worst high quality replica hermes belt for 30 years. She says being a volunteer at the 2 1 1 Helpline has changed her life. The 2 1 1 Helpline was known as the Switchboard of Miami, which had been in operation since 1968 but financial troubles forced it high quality hermes birkin replica to close down last year. Hermes Bags Replica

Hermes Belt Replica Kaanapali is steeped in history. The rolling golf greens were once the stage of battle for warrior chiefs fighting for supremacy of the islands. The sandy beaches and flowering gardens were once a rejuvenating retreat for the alii, Hawaii’s kings and queens. Hermes Belt Replica

perfect hermes replica For an undisclosed retailer with a diversified digital and traditional media plan, C3 found that Google owned media delivered $1.90 in sales return for every $1 spent. But C3 projects Google Analytics would show Google properties delivering best hermes replica handbags $363.48 of sales per ad dollar spent 201 times better because sales that should be attributed to media other than Google or TV end up getting credited to Google. Google hasn’t seen data in the study and declined to comment.. perfect hermes replica

Hermes Replica Handbags Drugs or alcohol were linked to https://www.perfectbirkin.com 323 of the deaths, and yet the state cut dollars for drug treatment. Children snatched their parents’ pain pills off nightstands, gobbled them and died. They were smothered by moms who replica hermes oran sandals passed out hermes blanket replica while breast feeding under the influence. Hermes Replica Handbags

cheap hermes belt One thing the president has done is in regards to North Korea, and really with all countries, is not apologize for America. He has shown he is not going to back down to a tyrant. North Korea has been a problem since it was founded. One of my ER colleagues was waiting nervously for his own children outside the school. While the shooting was still in progress, the first responders were gathering up victims whenever they could and carrying them outside the building. Even as a physician trained in trauma situations, though, there was nothing he could do at the scene to help to save the victims who had been shot with an AR 15. cheap hermes belt

high quality hermes birkin replica COMMENT: The only change here is adding Battle who could be back soonish replica hermes belt uk and moving Jones to IR. Jones had surgery on his ankle this week and may be done for the season, though the team may carry him on the roster as it luxury replica bags sorts replica hermes out its options. Beavers was the backup RT this week behind Ifedi, whose struggles got a lot of discussion. high quality hermes birkin replica

Hermes Handbags Replica Instead, being a critical social work student entails being an engaged participant and stepping out of the accustomed master student relationship (Razack, 1999). It involves engaging in emancipatory practice, where purpose hermes replica belt of practice is to reconstruct not only the hermes evelyne replica practice and the practitioner, but the practical setting as well (Kinsler, 2010, p. 175).. Hermes Handbags Replica

Replica Hermes Bags The hermes replica birkin story centres around slacker Cassius Green replica hermes birkin 35 (LaKeith Stanfield), a young man who lives in his Uncle Sergio’s (Terry Crews) garage. „I’m just out here surviving,“ he tells his performance artist girlfriend, Detroit (Tessa Thompson). In need of money he’s hermes replica bracelet four months behind in rent he goes to a telemarketing job interview armed with a phoney resume and some fake „Employee of the Month“ awards Replica Hermes Bags.

Celý článek

I used the laptop with battery power few times a month

Autor: admin. Publikováno: 3.10.2013 v rubrice Kalendář akcí. | Bez komentářů

It has a 90w 6 cell battery. I used the laptop with battery power few times a month. You can see cycle count is about 71 for two years. It’s 9mm vs..380, and the LCP is much smaller and feels just a bit lighter. For pocket carry only I think the LCP would be the way to go, but the LC9 is more versatile, shoots more comfortably from what I’ve heard (I enjoy shooting the LC9 all day, it’s not too snappy), and I don’t really want to add a new round size to the mix (I’ve got a good stockpile of 9mm already).

cheap moncler He then said the pair were heading to a „signing,“ although he did not elaborate what kind of document they had formulated, if any. When pressed by a reporter, he said they would make an announcement later in the day. Regis Hotel, located just down the road from the Shangri La. cheap moncler

moncler sale It crucial that once you invite a diverse group of students to campus look at these guys , you make space to talk about your different moncler outlet sale identities and the impact of having a diverse campus. I surprised that you were accepted if this isn already clear to you, but I optimistic that once you join the GW community, you can learn the value in discussions about diversity and inclusion. GW should not discount moncler jackets pick between staffing the MSSC and making food more affordable. moncler sale

moncler mens jackets When you say „my office“ do you mean the office that you personally own, or the one that your employer owns, that you work from? I never worked in an office that didn provide wifi to employees that would welcome others creating their own personal network therein. When I was in a similar situation, I would create playlists, and download them to my device to listen to at work. I pretty sure Spotify supports this.. cheap moncler coats mens moncler mens jackets

moncler outlet sale I personally didn join because I was just not thrilled about some of the guys there. :/ I went to half of the events and stopped caring towards to moncler uk outlet the end. Nothing against the frat, just a few guys that really made me want to go away.My chances of joining a frat? Near to zero, I got two great group of friends already that moncler outlet prices beats the living shit out these moncler sale online frats. moncler outlet sale

cheap moncler sale I have no real complaints. When worn sockless, the insole can moncler outlet be a bit tacky. Also, the leather laces have cheap moncler sale lasted better than I cheap moncler jackets mens had expected but they also still get untied quite quickly if not double knotted. But director Chris Atkins hopes that personal tales of Britons affected by Blair policies will strike a chord with the public.got a point of view, Atkins told Reuters on Tuesday. Are stating things broadcasters are not allowed to do and we are quite unashamedly going for Blair.is a call to arms from the people you had enough of our freedom and we want it back. Military camp Guantanamo Bay, identity cards and limitations on public protests.PRISONER AND PROTESTER One case it follows is that of Omar Deghayes, a refugee who fled Libya for Britain in moncler online store 1986 and who has applied for moncler usa British citizenship.His lawyer Clive Stafford Smith moncler outlet https://www.mymoncleroutlet.com , who is also a commentator in the film, said Britain foreign moncler outlet store office had declined to intervene on Deghayes behalf even though the detainee claims his life would be in danger should he be returned to Libya.goes further it is not just about civil liberties, it is about morality, Stafford Smith told Reuters.He said there was evidence that Deghayes was innocent, and that allowing him to go back to Libya would be akin moncler outlet woodbury to Omar to the wolves.Atkins, 30, said he and his team had to borrow and steal to fund the project, which is being backed by producer Kurt Engfehr who also worked on 9/11 and another Moore documentary for ColumbineBands including Oasis, Radiohead and the Stranglers had allowed him to use their music for his soundtrack, he added.is a call to arms. cheap moncler sale

buy moncler jackets The Sandos San Blas is hailed as one of the best places to stay for those wanting to spend a luxury holiday in Tenerife. Located on cheap moncler jackets the Golf del Sur the resort has everything to offer the holidaymaker. It is ideal for those who want moncler outlet online to cheap moncler jackets womens enjoy golf in an outstanding setting or admire the island’s natural beauty.. buy moncler jackets

cheap moncler coats „Why am I, frankly, seething with anger? You’re under oath. You and others in that room suddenly cannot remember?“Booker said. „The idea that the commander in chief of this moncler womens jackets country can, with broad brushes, talk about certain nations and thus cast a shadow over the millions of Americans who are from those communities, and that you could even say moncler sale in your testimony that Norwegians were preferences uk moncler outlet because they are so hard working.“. cheap moncler coats

monlcer down jackets Private admissions counselors straddle the line between the two. These counselors are generally hired by the parents of a kid seeking to attend college. Depending on where an admissions counselor works, their jobs will vary, but all admissions counselors have the goal of getting kids to attend and graduate from college.. monlcer down jackets

cheap moncler outlet Raise or lower your snare drum so that when your wrist is completely flat your stick makes contact best moncler jackets with the center of the head. You don’t really want to use much arm to create a rim shot or a basic stroke (I’m not saying don’t, but that for rim shots at low volumes you want complete control). Practice striking the drum like you’re knocking on a door.. cheap moncler outlet

moncler outlet online It been discussed here before, but Viberg fashion line footwear does have a relatively high mark up because of their unique lasts, leathers and designs the put out. Since they based in Canada, they also have some difficulty attracting employees to increase their production rate.The workboots are going to have lower QC for aesthestic flaws, but they perform extremely well as work boots. Their style I would put as closer to White and Nick rather than Viberg fashion stuff moncler outlet online.

Celý článek