Archiv článků za Září 2013

 

Kdo má být chráněn – obce, nebo nové letiště?

Autor: Lenka Císlerová. Publikováno: 23.9.2013 v rubrice Kalendář akcí. | Bez komentářů

Úřad pro civilní letectví, hlavní státní autorita v oboru letecké dopravy, před několika dny vyhlásil návrh na zřízení Ochranného hlukového pásma letiště Vodochody. Všichni, koho se tento návrh týká, k němu mohou do 30 dnů od zveřejnění podat připomínky.

Občanské sdružení Klidná Bašť to samozřejmě udělá. Využíváme ale této příležitosti, abychom informovali veřejnost, jak to v této zemi chodí a že věci nejsou tím, čím se zdají být.

Ochrana koho před kým?

Každý, kdo si přečte slova „ochranné hlukové pásmo“ (OHP) a uplatní běžnou lidskou logiku, nejspíš pochopí, že jde o opatření na ochranu občanů žijících v okolí letiště před nadměrným hlukem. Bohužel, jak dokládají následující citace, právo nemusí mít s logikou nic společného.

Už v dokumentaci EIA k záměru rozšíření letiště (str. 257) je uvedeno, že účelem a prvořadým cílem OHP je regulace využití území v okolí letiště, minimalizaci počtu osob vystavených nadměrnému hluku z leteckého provozu a ochrana zájmů letiště před neuváženou výstavbou v blízkém okolí a před rizikem potenciálních konfliktů do budoucna“.

Ještě jasněji pak mluví příloha 26 (str. 34 a 35), kterou prakticky doslova návrh OHP přebírá. Píše se zde, že „územní plánování musí respektovat OHP letiště, nemůže připustit nárůst počtu staveb vyžadujících ochranu před hlukem, respektive obyvatel trvale vystavených hluku z leteckého provozu. Je nutné zabezpečit ochranu samotné letecké stavby před umísťováním nových staveb vyžadujících ochranu před hlukem“.

Vyženou nás posudky?

O co jde, pak jasně naznačují další zákony. Tak třeba zákon č. 258 z roku 2000 o ochraně veřejného zdraví složitými větami říká (v §31 odst. 3), že u bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu, staveb pro zdravotní a sociální účely a obdobných staveb umístěných v OHP je provozovatel letiště povinen postupně provést nebo zajistit provedení protihlukových opatření v takovém rozsahu, aby byly alespoň uvnitř staveb hygienické limity hluku dodrženy. Stát se tak ovšem má na základě odborného posudku vypracovaného na náklad provozovatele. A pokud by u zmíněných staveb podle odborného posudku ani protihluková opatření nezajistila dodržování hygienických limitů, může příslušný správní úřad zahájit řízení o změně v užívání stavby nebo o jejím odstranění.

Co to znamená v lidské řeči? Že provozovatel letiště někomu musí zadat posudek, který pro jednotlivé budovy určí, jaká protihluková opatření má provozovatel provést. A pokud posudek prohlásí, že není možné žádným opatřením dosáhnout patřičného snížení hluku v budovách (na úroveň hygienických limitů), neznamená to, že se letiště nepostaví, ale že naopak stavební úřad může zakázat používat dotyčnou budovu k bydlení. To znamená změnu způsobu užívání např. na sklad, nebo dokonce zbourání budovy.

Kruh se uzavírá – platí-li posudek provozovatel letiště, v jehož zájmu je neutrácet zbytečně za nákladná protihluková opatření, u kolika domů se asi zjistí, že je nelze před hlukem patřičně ochránit a že tedy nebude možné je používat k bydlení? A u kolika posudek řekne, že protihluková opatření svůj účel splní a je potřeba do nich investovat? V tomto případě už běžná logika zcela jistě fungovat bude.

Konec rozvoje obcí

Ještě jeden právní předpis stojí za zmínku – zákon o letectví č. 49 z roku 1997. Zde se (v § 40) uvádí, že „v ochranných pásmech leteckých staveb lze zřizovat zařízení a provádět činnosti je se souhlasem Úřadu. Úřad souhlas udělí, nebude-li zařízení nebo činnost bránit leteckému provozu ani ohrožovat jeho bezpečnost a nepůjde-li o objekt vyžadující ochranu před hlukem“. Úřadem se míní již dříve zmíněný Úřad pro civilní letectví.

Na tento text se pak odkazuje připravený návrh OHP letiště Vodochody. Podle něj budou nové stavby v OHP umisťované pouze v případě souladu stavby s ustanovením § 40 zákona o civilním letectví. Stávající stavby nejsou vyhlášením OHP nijak dotčeny, ovšem v případě změn stávajících staveb bude také platit požadavek na soulad stavby se zmíněným § 40.

Opět převedeno do lidské řeči to znamená, že o tom, jestli na území obce v OHP někdy něco postavíme, zrekonstruujeme, dostavíme nebo přestavíme, bude rozhodovat Úřad pro civilní letectví. Stavba vyžadující ochranu před hlukem povolena nebude, ale bude-li nový objekt sám o sobě hlučný – třeba Kovošrot – bude podmínkám OHP vyhovovat. Je vůbec možné v této souvislosti používat slovo ochrana?

A co to znamená pro obce postižené tímto dobrodiním ochrany před hlukem? Naprosté omezení rozvoje, ukončení nové výstavby a zakonzervování stávající podoby budov, jejichž změny či úpravy nikdo neschválí.

Byli jsme tu dříve

Všechna zmíněná opatření jen podporují tvrzení uvedené na začátku, že tím, kdo je připravovaným ochranným hlukovým pásmem chráněn, je letiště jako původce hluku, nikoli obce ležící v jeho okolí.

Chápali bychom snad, že má smysl bránit tomu, aby se kolem letiště zakládala nová obytná území, kde by lidé levně kupovali hlukem znehodnocené pozemky a navíc žádali o nákladná protihluková opatření. Tak tomu ale v tomto případě zjevně není. Obce bezpochyby žily svým klidným životem dávno předtím, než vůbec vznikla myšlenka přeměnit dosavadní dráhu sloužící potřebám společnosti Aero ve skutečné mezinárodní letiště se vším všudy, včetně intenzívního provozu.

Byli jsme tu dříve a oni se k nám chtějí nastěhovat. Je proto zvrácené, když se stát chystá vyhlásit opatření na ochranu budoucího letiště před okolními obcemi, místo aby se snažil ochránit okolní obce před novým letištěm! Že to bude podle zákona, na zvrácenosti tohoto přístupu nic nemění.

čerpáno z: www.klidnabast.cz


Celý článek

Among these are Benham Falls and the dramatic and often

Autor: admin. Publikováno: 17.9.2013 v rubrice Kalendář akcí. | Bez komentářů

best hermes replica handbags There are multiple on each car, said BART spokeswoman Alicia Trost.A year ago, three out of four cameras at BART weren working were dummies.of them aaa replica bags were dummies, some of them weren We had a passenger who was shot replica hermes birkin 35 on replica hermes board a train, and BART stepped up and said, need real cameras to replace all of these decoys. We need working cameras in every car,’ said Trost.Now, BART is asking for even more cameras. They put in a request for $11 million more for cameras and other security upgrades along the BART line.Most ViewedMollie Tibbetts Case: Man Charged In Murder Of Missing College StudentInvestigators say a murder charge has been filed against a man who led them to remains believed to be hermes evelyne replica the body of20 year old college student Mollie Tibbetts,who disappeared from her small hometown in central Iowa one month ago.Police: Colorado Man Confessed To Killing Pregnant Wife, Dumping BodiesThe Colorado man whofaces nine felony charges including five counts of murderfor the deaths of his pregnant wife and two daughters, told police that he killed his wife „in a rage“ after he saw her strangling their young children.5 Under Investigation high quality hermes birkin replica In Southern California Apple Store TheftsFive people from Fresno, Sacramento and the East Bay city of Antioch are suspected of being an organized retail theft crew after a weekend heist at a Southern California Apple store.Man Found Guilty Of Abusing, Stalking Ex Boyfriend With GPS Tracking DeviceA San Francisco man has been found guilty of stalking, having been accused of using a GPS tracking device to track and menace his former boyfriend,. best hermes replica handbags

high quality hermes replica uk A story about a special moment in time when a man is presented with one chance that may never be repeated. What will he choose?“ Trump reportedly showed luxury replica bags it to Kim on an iPad. And, Trump says, „I think he loved it.“. Climb up Big Obsidian Flow, following the hermes sandals replica trail through hermes replica blanket a giant mound of volcanic glass, explore the milelong Lava River Cave, and walk through a large lava field where NASA astronauts trained in the 1960s for the moon landing. Among these are Benham Falls and the dramatic and often photographed Tumalo Falls, which spills nearly 100 feet over a cliff. Paulina Falls, inside the Newberry hermes kelly bag replica National Volcanic Monument, is just a few steps away from a parking lot.. high quality hermes replica uk

Hermes Replica Belt It hermes replica birkin bag not wise to predict replica bags Johnson game https://www.replicahermes.net will change radically in his 12th season in the league, but there are enough indications that the Penguins are a better fit for him than the Blue Jackets were to think he, Olli Maatta and Justin Schultz will be neck and neck behind Kris Letang and Brian Dumoulin on the team defenseman usage list. The presence of more high end forwards than he used to should help his transition game high quality hermes replica a little. Working with assistant coach Sergei Gonchar is bound to polish up a few rough edges. Hermes Replica Belt

Hermes Bags Replica It a different experience. Reported from Portland, Oregon. Associated Press reporters Nicholas K. It was just each of us tapping into the other competitive edge. We were like, know what, the season not over. This game not over. Be thai as it may, herbs are a good cook’s best friends. Mrs. Davis, who has been interested in herbs since says if you’re not allowed to use salt, you may substitute herbs such as savory in eggs or choose. Hermes Bags Replica

Hermes Handbags Replica These superyachts sell for tens of millions and into the hundreds of. 27, 2017″ > >Strong sales expected at 2017 Fort Lauderdale Boat Show as owners look to replace storm damaged vesselsArlene SatchellWith more than a 1,000 vessels sunk, damaged or destroyed in Florida waters after Hurricane Irma, owners with boats wrecked beyond repair will likely be shopping for replacements in the near future. Some of those boat owners with insurance checks already in hand could soon begin that search at. Hermes Handbags Replica

Hermes Belt Replica While I was enjoying a best hermes evelyne replica croissant at a local French cafe this summer, hermes birkin bag replica cheap a family from Wales walked in and asked for a strong cup of coffee. Luckily, the bakery sold a bold, locally roasted blend that hit the mark. They reminded me of the coffee drinkers in my family who know perfect hermes replica what they like and like what they know. Hermes Belt Replica

best hermes replica Roast House, which won a Good Food Award in 2014, was one of three buyers to purchase beans from the 750 pound hermes birkin replica lot during an online auction last fall. The roastery bought 60 pounds of the specialty coffee, which arrived in March. Di Bernardo made some available then, but reserved about a third for the grand opening of First Avenue Coffee. best hermes replica

high quality hermes birkin replica Helps you stay clear, so that birkin bag replica you never get down or up and down or up, New York hermes bracelet replica Jets defensive lineman Leonard Williams said. Helps you just think about your intention every day, saying clear and focused on what you want in life. Wishes he had practice yoga while playing football. high quality hermes birkin replica

replica hermes belt uk Identification launches the new field of high energy neutrino astronomy, which we expect will yield exciting breakthroughs in our understanding of the universe and fundamental physics, including how and where these ultra high energy particles are produced, Doug Cowen, a founding member of the IceCube collaboration and Penn State University professor of physics and astronomy and high quality replica hermes belt astrophysics, said in a statement. 20 years, one of our dreams as a collaboration was to identify the sources of high energy cosmic neutrinos, and it looks like we finally done it! findings were published in two studies in the journal Science on Thursday. One study includes the detection of the neutrino, and the follow up study determined that this blazar had produced neutrinos in multiple bursts before in 2014 hermes replica bracelet and 2015.. replica hermes belt uk

Hermes Replica I fell out with my financial partners. I was 42, a businessman, and when I get told I’m going to go over [budget] the day after I’ve gone over, that’s not good business. So I went and freaked out and said, „You’ve got to tell me six weeks [out] when I’m approaching going over.“ Hermes Replica.

Celý článek

Letiště Vodochody: Návrh ochranného hlukového pásma pro stávající infrastrukturu letiště

Autor: Lenka Císlerová. Publikováno: 12.9.2013 v rubrice Kalendář akcí. | Bez komentářů

 

 

 

Své námitky a připomínky k  návrhu ochranného hlukovéhopásma, lze odeslat na adresu ÚŘADU CIVILNÍHO LETECTVÍ, Letiště Ruzyně, 160  00  Praha 6

nejpozději do 9. října 2013

zde  nabízíme vzory:

namitky UCL_ochranne hlukova pasmo_Vodochody_26-09_def

pripominky UCL_ochranne hlukova pasmo_Vodochody_26-09-13_def

 

přílohy zde:

154135365_5_Navrh_opatreni_obecne_povahy_OHP_LKVO

154135365_3_Navrh_OOP_OHP_LKVO_Priloha_1

154135365_0_Navrh_OOP_OHP_LKVO_Priloha_2a

154135365_1_Navrh_OOP_OHP_LKVO_Priloha_2b

154135365_2_Navrh_OOP_OHP_LKVO_Priloha_2c

Navrh_OOP_OHP_LKVO_Priloha_3_Studie

 

154135365_7_Navrh_OOP_OHP_LKVO_Priloha_3_Studie_Priloha_1

154135365_11_Navrh_OOP_OHP_LKVO_Priloha_3_Studie_Priloha_4_1

154135365_10_Navrh_OOP_OHP_LKVO_Priloha_3_Studie_Priloha_4_2

154135365_6_Navrh_OOP_OHP_LKVO_Priloha_3_Studie_Priloha_6

154135365_9_Navrh_OOP_OHP_LKVO_Priloha_3_Studie_Priloha_4_3

154135365_12_Navrh_OOP_OHP_LKVO_Priloha_3_Studie_Priloha_2

Celý článek

Their survey responses can go into Salesforce and feed a lot

Autor: admin. Publikováno: 12.9.2013 v rubrice Kalendář akcí. | Bez komentářů

hermes belt replica aaa Yakima Skyline TrailFrom Seattle, take Interstate 90 east to I 82 and head south to Exit 26. Turn right off the freeway and then left onto Harrison Road. After 2 miles turn right on Wenas Road. Online surveys are a favorite way of mine to get qualifying data against the marketing database. I’ve used tools like Qualtrics, where you run an online survey. Their survey responses can go into Salesforce and feed a lot of their qualifying fields. hermes belt replica aaa

Fake Hermes Bags Pruning needs: high quality replica hermes belt Little or none; prune to shape. Water needs: Once established, water deeply once or twice a month or not at all. Snapshot: Also known as Channel best hermes evelyne replica Island oak, this rare native tree grows in the wild only on the Channel Islands of California and is not usually available for home gardens. Fake Hermes Bags

Hermes Birkin Replica Rep. Paul Ryan as the Republican vice presidential nominee, both the Democratic National Convention in Charlotte and the Republican National Convention in Tampa, Florida, the Vice Presidential Debate in Danville, Kentucky, and the 2012 presidential campaign in the battleground of Wisconsin including an „on the road“ assignment for the final week of President Obama’s campaign for re election and his election night speech at McCormick Place in Chicago. He also hosted a political hermes replica belt segment called „The Political Lowedown.“. Hermes Birkin Replica

fake hermes belt women’s Often has the word in the title, so parents will naturally reach for the product, she said. Will often address it when birkin bag replica they ask, or I try to address it during the well baby checkups. I have, for a while, cautioned against topical gels because of the danger, and babies are in the population at the highest risk for harm, and if you look at the risk versus benefit, it not even all that replica hermes oran sandals helpful. fake hermes belt women’s

high quality hermes replica uk At 9:30 pm he takes the stage. His voice picking out just the right notes. His fingers picking out the chords. And that’s when it all changed for Rhodes. Over the next two years, he shattered the ceiling for hermes replica blanket former WWE talents now carving out a career for themselves on the independents. He put no limitations on himself and quickly became one of the hottest wrestling commodities replica hermes belt uk in the world. high quality hermes replica uk

Replica Hermes Birkin One daughter, Connie Martin, preceded him in death. Sunday at the Mill Creek Baptist high quality hermes birkin replica Church with the Rev. Grady Cupp and the Rev. He is facing 16 counts of dangerous operation of a motor vehicle causing death and 13 counts of dangerous operation of a motor vehicle causing bodily harm after his semi collided with a bus carrying the Humboldt Broncos hockey team on April 6 north of Tisdale. His next appearance is scheduled for Aug. 21.. Replica Hermes Birkin

perfect hermes replica The council voted March 19 to fire him with cause. During that meeting, a city resident questioned the proposed contract with Mellinger since an ad hoc citizens committee completed its own review of the utilities department in October, two months before Niblock became city manager.Mellinger had troubles with his own elected board five days earlier. During the March 14 commission meeting, Commission Chairman Mike Wells Jr. perfect hermes replica

best hermes replica CHICAGO In a taped confession heard in court Tuesday, Hadiya Pendleton shooting suspect Micheail Ward hermes birkin 35 replica can be heard saying he want to shoot the 15 year old, but the alleged confession was later recanted. The cop credited with getting Ward to speak, Detective John Halloran, has a checkered history when it comes to confessions. He once worked under infamous commander John Burge, who was charged with torturing hundreds of suspects. best hermes replica

Hermes Bags Replica A knife is stabbed in my heart. I wish I could [have] taken those bullets for you. I will always love you and your memory will live on forever.. „Detective Brian Moore exemplified the best of our police force: a brave and selfless young man who gave his life while working to protect all of ours, Mayor Bill de Blasio said in a statement. York City’s Finest face unspeakable dangers each day yet in the face of hermes bracelet replica violence, Detective Moore responded to the call with no hesitation. Our city is safer and stronger because of police officers like Brian Moore, and we will forever replica hermes birkin 35 be indebted to his family.. Hermes Bags Replica

hermes birkin bag replica cheap I try hermes replica bags to adapt to the various styles, but pro wrestling as a whole is changing in general. A great example is Okada versus Kenny Omega. That is the style wrestling was already heading for. The Times writes that „efforts are underway to find a No. 2 executive to help take some of the pressure off Mr. Musk, people briefed on the search said.“ Also, The Times writes, some board members told Musk to „lay off Twitter and focus on making cars and launching rockets.“ But Musk says he doesn’t regret his much discussed Twitter post, and he plans to keep tweeting. hermes birkin bag replica cheap

fake hermes belt vs real „The reason why [police] have access to such personal and sensitive data to begin with is that https://www.bestsellersbag.com they are expected to do the right thing with it,“ said Nancy Abudu, the legal director replica hermes of the ACLU of Florida. „But clearly there are some rogue officers using it for inappropriate purposes. This luxury replica bags is a prime example of why we as an organization are concerned.“. fake hermes belt vs real

replica hermes belt uk Mil ler, wife of Capt. Miller. USN. A hermes belt replica uk Peek hermes replica birkin Inside San Francisco Most Expensive RentalsWhen it comes to housing, San Francisco is one of the world most expensive cities. Here a look inside the most hermes bag replica expensive rentals on the market.What Will $2,000 Rent You In Oakland, Right Now?According to rental site Zumper, the median cost aaa replica bags of a one bedroom apartment in Oakland is now $2,100/month. Here examples of what you can get at that price.What Does $2,700 Rent You In San Francisco, Today?Curious about just how far a housing dollar travels in San Francisco? We rounded up the latest rental listings to get a sense of what to expect when it comes the best replica bags to finding a place in San Francisco on a budget of $2,700/month.Bay hermes sandals replica Area Rentals: Inside Hayes Valley Least Expensive ApartmentsHayes Valley is a „walker paradise,“ a „biker paradise,“ and has excellent transit, according to Walk Score rating system.Inflatable Art Floats Into San Francisco’s Exploratorium“Inflatable: Expanding Works of Art“ features five massive pieces that all incorporate air and will be on display at the Exploratorium through Sept replica hermes belt uk.

Celý článek